Skip to main content

  
Regres za godišnji odmor       

Regres

Regres je nagrada koju poslodac može isplatiti svojim zaposlenicima kao dodatak za vrijeme korištenja godišnjeg odmora. Neoporezivi iznos regresa je izuzet od ovrhe ako ga poslodavac isplaćuje na zaštićeni račun radnika.

Inflacija       

Inflacija

Dijagram godišnje stope inflacije od 2010. do 2024.u RH. Inflacija je porast opće razine cijena dobara i usluga što dovodi do smanjenja kupovne moći novca, tj. novac gubi na vrijednosti.

Očinski dopust       

Očinski dopust

Zaposleni otac ima pravo na očinski dopust do navršenih 6 mjeseci djetetovog života.

Praznici 2024. godina       

Praznici u 2024. godini

Praznici i blagdani u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Zaposleni imaju pravo na naknadu plaće u dane blagdana i praznika.

      

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je pravni posao građanskog, obveznog prava između naručitelja i izvođača, reguliran odredbama Zakona o obveznim odosima. Ugovor o djelu sklapa se za izradu nekog djela ili rezultata rada (za obavljanje povremenih, jednokratnih poslova)

Autorsko djelo       

Ugovor o autorskom djelu

Ugovor o autorskom djelu uređen je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina koja ima individualni karakter. Obračun autorskog honorara izračunajte pomoću našeg kalkulatora drugog dohotka za 2024. godinu

NP1 Obrazac       

Obrazac NP1

NP1 obrazac je isplatna lista za neisplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, podatke o uplatnim računima i pozivima na broj, kao i podatke poslodavca i zaposlenika

      

Dječji doplatak

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom, radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece

      

Mjesečni fond sati za 2024. godinu

Mjesečni fond sati (radni sati) je mjesečni zbroj sati po kojem se obračunava plaća. U mjesečni fond sati ulaze radni sati i sati blagdana. Ukupan fond sati za 2024.godinu iznosi 2096 sati, od toga 2008 radnih sati i 88 sati blagdana

Minimalna plaća 2024       

Minimalna plaća za 2024. godinu

Minimalna plaća je najniža mjesečna svota bruto-plaće za rad u punom radnom vremenu. Minimalna bruto-plaća za 2024.god. iznosit će 840,00 eura (dohodak 672,00 eura, neto plaća 649,60 eura)

Stranica 1 od 6