Skip to main content

  
NP1 Obrazac       

Obrazac NP1

NP1 obrazac je isplatna lista za neisplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, podatke o uplatnim računima i pozivima na broj, kao i podatke poslodavca i zaposlenika

      

Dječji doplatak

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom, radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece

      

Mjesečni fond sati za 2024. godinu

Mjesečni fond sati (radni sati) je mjesečni zbroj sati po kojem se obračunava plaća. U mjesečni fond sati ulaze radni sati i sati blagdana. Ukupan fond sati za 2024.godinu iznosi 2096 sati, od toga 2008 radnih sati i 88 sati blagdana

Minimalna plaća 2024       

Minimalna plaća za 2024. godinu

Minimalna plaća je najniža mjesečna svota bruto-plaće za rad u punom radnom vremenu. Minimalna bruto-plaća za 2024.god. iznosit će 840,00 eura (dohodak 672,00 eura, neto plaća 649,60 eura)

Napojnica, nagrada za dobro obavljenu uslugu       

Napojnice

Neoporezivi iznos napojnice za 2024.godinu je 3.360,00 eura. Svota iznad neoporezivog iznosa oporezivat će kao konačan drugi dohodak po stopi od 20% (obračun poreza bez doprinosa)

      

Kalkulator drugog dohotka za 2024. godinu

Kalkulator drugog dohotka za izračun ugovora o djelu, autorskih honorara, umjetničkih honorara, naknada sportskim sucima/delegatima, obračun dividende/udjela u dobiti i obračun oporezive napojnice za 2024. godinu.
Obračuni se mogu raditi iz bruto iznosa, neto iznosa i ukupnog troška (bruto 2)

      

Kalkulator plaće za 2024. godinu

Jednostavan online kalkulator plaće sa kojim možete izračunati plaću za 2024. godinu sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o lokalnim porezima i Zakona o doprinosima.
Izračun možete napraviti iz bruto iznosa, neto iznosa ili ukupnog troška (bruto 2).

Porezne stope poreza na dohodak       

Porezne stope poreza na dohodak

Šifarnik poreznih stopa gradova i općina u Hrvatskoj. Od 01. siječnja 2024. godine omogućeno je gradovima i općinama (jedinicama lokalne samouprave) da svojim odlukama propišu visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze, u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak).

      

Osobni odbitak za 2024. godinu

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka. Osnovni osobni odbitak za 2024. godinu iznosi 560,00 eura

      

Dar za dijete (prigodne nagrade)

Radnik ostvaruje pravo na prigodne nagrade ukoliko je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca. Materijalna prava radnika nisu uređena Zakonom o radu.

Stranica 2 od 7