Skip to main content

  
      

Kalkulator drugog dohotka za 2024. godinu

Kalkulator drugog dohotka za izračun ugovora o djelu, autorskih honorara, umjetničkih honorara, naknada sportskim sucima/delegatima, obračun dividende/udjela u dobiti i obračun oporezive napojnice za 2024. godinu.
Obračuni se mogu raditi iz bruto iznosa, neto iznosa i ukupnog troška (bruto 2)

NKD djelatnosti 2025       

NKD djelatnosti 2025

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025 po Prijedlogu odluke o NKD-u 2025. trebala bi se primjenjivati od 01. siječnja 2025. godine. Trenutno važeća je NKD 2007 - Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007

      

Mjesečni fond sati za 2024. godinu

Mjesečni fond sati (radni sati) je mjesečni zbroj sati po kojem se obračunava plaća. U mjesečni fond sati ulaze radni sati i sati blagdana. Ukupan fond sati za 2024.godinu iznosi 2064 sati, od toga 1984 radnih sati i 80 sati blagdana

      

Osobni odbitak za 2024. godinu

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka. Osnovni osobni odbitak za 2024. godinu iznosi 560,00 eura

Porez na dohodak 2024.       

Izmjene poreza na dohodak u 2024. godini

Od 01.siječnja 2024. godine ukida se prirez za sve kategorije dohotka. Jedinice lokalne samouprave dosadašnji prihod od prireza kompenzirat će višim stopama poreza na dohodak (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak)

Kalkulator ugovor o djelu 2023       

Kalkulator drugog dohotka za 2023. godinu

Kalkulator drugog dohotka za izračun ugovora o djelu, autorskih honorara, umjetničkih honorara, naknada sportskim sucima/delegatima i obračun dividende/udjela u dobiti za 2023. godinu.
Obračuni se mogu raditi iz bruto iznosa, neto iznosa i ukupnog troška (bruto 2)

Porez na dohodak u 2023. godini       

Porez na dohodak

Porez na dohodak je porez kojim se oporezuje dohodak fizičkih i pravnih osoba a reguliran je Zakonom o porezu na dohodak

      

Dar za dijete (prigodne nagrade)

Radnik ostvaruje pravo na prigodne nagrade ukoliko je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca. Materijalna prava radnika nisu uređena Zakonom o radu.

Stranica 2 od 6