Skip to main content
  
Neoporezivi primici 2024       

Šifarnik neoporezivi primici 2024

Od 01.01.2024. godine očekuju nas novi iznosi neoporezivih naknada i primitaka. Prijedlozi izmjena trenutno su u javnoj raspravi, a konačna verzija biti će objavljena u Narodnim novinama. Pogledajte iznose neoporezivih primitaka za 2024. godinu prema prijedlogu Vlade sa jednostavnim on-line pretraživačem

NKD djelatnosti 2007       

Šifarnik NKD djelatnosti

NKD označava Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti, ključni statistički standard u Hrvatskoj za prikupljanje i obradu podataka. Trenutna verzija, NKD 2007., stupila je na snagu 2008. godine. Pretražite sve NKD djelatnosti sa jednostavnim on-line pretraživačem po svim područjima, skupinama i razredima.

JOPPD šifarnici       

Šifarnici za JOPPD obrazac

Svi šifarnici za JOPPD obrazac na jednom mjestu. Brzo i lako pretraživanje po bilo kojem šifarniku.
Od plaće za 12/2023. u primjeni je novi šifarnik "Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti"

Porezne stope poreza na dohodak       

Šifarnik porezne stope poreza na dohodak 2024

Šifarnik poreznih stopa gradova i općina u Hrvatskoj
Od 01. siječnja 2024. godine omogućeno je gradovima i općinama (jedinicama lokalne samouprave) da svojim odlukama propišu visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze, u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak).

Neoporezivi primici za 2023. godinu       

Šifarnik neoporezivi primici 2023

Neoporezive naknade, potpore, darovi, nagrade, dnevnice, dodaci, otpremnine i drugi primici koji se ne smatraju dohodkom od nesamostalnog rada

Praznici 2024. godina       

Šifarnik praznici i blagdani u 2024

Praznici i blagdani u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Zaposleni imaju pravo na naknadu plaće u dane blagdana i praznika.

NKD djelatnosti 2025       

NKD djelatnosti 2025

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025 po Prijedlogu odluke o NKD-u 2025. trebala bi se primjenjivati od 01. siječnja 2025. godine. Trenutno važeća je NKD 2007 - Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007

      

Šifarnik osobni odbitak 2024

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka. Osnovni osobni odbitak za 2024. godinu iznosi 560,00 eura

      

Šifarnik mjesečni fond sati 2024.

Mjesečni fond sati (radni sati) je mjesečni zbroj sati po kojem se obračunava plaća. U mjesečni fond sati ulaze radni sati i sati blagdana. Ukupan fond sati za 2024.godinu iznosi 2064 sati, od toga 1984 radnih sati i 80 sati blagdana

      

Šifarnik mjesečni fond sati 2023

Mjesečni fond sati (radni sati) je mjesečni zbroj sati po kojem se obračunava plaća. U mjesečni fond sati ulaze radni sati i sati blagdana. Ukupan fond sati za 2023. godinu iznosi 2080 sati, od toga 2000 radnih sati i 80 sati blagdana

      

Šifarnik zastava država

Zastave država predstavljaju vizualni simbol i važan dio nacionalnog identiteta države. Njihove boje, dizajni i simboli obično nisu slučajni, već imaju duboko ukorijenjene povijesne, kulturne ili vjerske korijene.

      

Šifarnik prirez gradova i općina u RH

Prirez je dodatni porez koji se primjenjuje na porez na dohodak građana, a prikupljeni prihodi od prireza koriste se za financiranje lokalnih proračuna gradova i općina.
Porezni obveznici trebaju biti informirani o stopi prireza koja se primjenjuje na njihov dohodak kako bi pravilno izračunali svoje porezne obveze.

Praznici 2023. godina       

Šifarnik praznici i blagdani u 2023.

Praznici i blagdani u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Zaposleni imaju pravo na naknadu plaće u dane blagdana i praznika.

Stranica 1 od 1