Bruto plaća

. . . sve što trebate znati o bruto plaći

Bruto plaća

Dijagram primitaka u bruto plaći

Bruto plaća je iznos plaće koju Vam poslodavac daje kao nagradu/naknadu za obavljeni rad.

U Zakonu o radu piše:

  • Poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu.
  • Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada.
  • Plaća i naknada plaće isplaćuju se u novcu.
  • Plaća i naknada plaće su, u smislu ovoga Zakona u bruto iznosu.


Znači, novac koji djelatnici zarade radeći za poslodavca je plaća ili osobni dohodak.
Djetatnik zaradi bruto iznos plaće. Poslodavac je dužan napraviti obračun plaće kako bi u ime radnika uplatio zakonom propisane doprinose i poreze, a radniku isplatio neto plaću.

Bruto plaća je osnovna vrijednost za obračun plaće.

 

Plaću iz bruto iznosa možemo izračunati uz pomoć on-line kalkulatora plaće:

Kalkulator plaće za 2017. godinu

 

Kako se izračunava bruto plaća?

Za izračun osnovne bruto plaće najčešće se koristi sljedeća formula:
Bruto plaća = Osnovica plaće * koeficijent radnog mjesta * faktor rada * koeficijent minulog rada

Osnovna bruto plaća je iznos koji djelatnik dobije ako je radio cijeli mjesec, tj. ako je odradio mjesečni fond sati. Znači osnovna bruto plaća je zagarantirana plaća koju će djelatnik dobiti ako je radio cijeli mjesec po rasporedu rada.

Osim osnovne bruto plaće u iznos za obračun plaće ulaze i ostali oporezivi primici koje se djelatniku isplaćuje za ostvareni rad ili zbog izostanka sa rada.
U slijedećem poglavlju pogledajte što sve ulazi u bruto plaću.

 

Što sve ulazi u iznos bruto plaće?

U bruto plaću ulaze slijedeće kategorije primitaka:

  • primici od rada (redovan rad, prekovremeni rad, dodaci za rad u smjenama i turnusima, dodaci za rad subotom, nedeljom i blagdanima i dr.)
  • naknade za bolovanje na teret poslodavca
  • naknade za godišnji odmor, plaćene dopuste i dr.
  • naknade za blagdane
  • dodaci za minuli rad, posebne uvjete rada, znanstveni stupanj i dr.
  • plaća u naravi

 

Minimalna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu

Minimalna plaća je najmanji iznos plaće koji poslodavac smije isplatiti djelatniku za odrađeni cijeli mjesečni fond sati.
Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. u bruto iznosu iznosi 3.276,00 kuna.

(c) Innova Software, Varaždin