Bruto u neto

kod izračuna plaća, ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara i PDV-a

  |  Datum: 05.06.2020.

    

Bruto u neto kod izračuna plaće

Bruto kod plaće je osnovna vrijednost iz koje se radi obračun.
Da bi se dobila neto plaća potrebno je iz bruta izuzeti obračunate doprinose za mirovinsko osiguranje te porez i prirez na dohodak.

Izračun bruto u neto kod plaća možete napraviti pomoću kalkulatora plaće na linku ispod.

Kalkulator plaće za 2020. godinu

Bruto u neto kod izračuna ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara

Bruto kod ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara je osnovna vrijednost iz koje se radi obračun.
Da bi se dobio neto iznos potrebno je iz bruta izuzeti obračunate doprinose za mirovinsko osiguranje te porez i prirez na dohodak.

Izračun bruto u neto kod ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara možete napraviti pomoću kalkulatora na linku ispod.

Kalkulator ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara za 2020. godinu

Bruto u neto kod izračuna PDV-a

Bruto vrijednost je cijena s uračunatim PDV-om.
Da bi dobili neto cijenu, tj. cijenu bez PDV-a koristite slijedeći kalkulator.

    

Iznos bez PDV-a (neto iznos):
Iznos PDV-a:

    

    

Vezane teme

    

Na vrh