Obrazac NO1

Obrazac NO1


NO1 obrazac je isplatna lista za neisplaćenu ili djelomično neisplaćenu otpremninu na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i djelatnika

Novi NO1 obrazac - isplatna lista za neisplaćenu ili djelomično neisplaćenu otpremninu
Od 1. srpnja 2023.godine na snazi je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, objavljen u Narodnim novinama broj 68/23.

Poslodavci moraju prilagoditi svoje obračunske isprave s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 1. listopada 2023. godine.

NO1 obrazac je isplatna lista za neisplaćenu ili djelomično neisplaćenu otpremninu na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i djelatnika.

NO1 obrazac je ovršna isprava prema kojoj se provodi ovrha radnikova potraživanja. Poslodavac mora obrazac čuvati 6 godina, međutim ukoliko je pokrenut radni spor vezan za obračun i isplatu otpremnine, NO1 obrasce je obvezan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Obrazac NO1 primjenjuje se od 01. listopada 2015. god.
Otpremnine koje nisu isplaćne ili su djelomočno isplaćene potrebno je od 01. listopada 2015. god. iskazati na obrascu NO1 - isplatna lista za neisplaćenu ili djelomično neisplaćenu otpremninu.

Novi obrazac NO1 propisan Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (N.N.br. 68/23.) u primjeni od 01.07.2023. godine preuzmite sa linka: