Obrazac PD-IPO


Obrazac PD-IPO - izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama predaje se uz Obrazac PD - prijavu poreza na dobit

Obrazac PD-IPO propisan je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit NN 137/2015, a dopunjen je novim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit NN 1/2017.

Porezno razdoblje za utvrđivanje poreza na dobit je kalendarska godina, osim ako Porezna uprava nije na zahtjev poreznog obveznika odobrila da se poslovna i kalendarska godina razlikuju.

Rok za predaju obrasca za 2022. godinu je do 30.04.2023. - za porezne obveznike kojima je porezno razdoblje jednako kalendarskoj godini.
Za porezne obveznike kojima se poslovna i kalendarska godina razlikuju, obrazac treba predati nakon isteka razdoblja, tj. prilikom predaje prijave poreza na dobit.

Od 16.03.2017. godine obrazac se predaje elektronskim putem u sustav ePorezna, a omogućena je predaja obrasca PD-IPO putem XML datoteke (Slika 1).

Primjeri Obrasca PD-IPO u Excel i PDF formatu:Mnogi su se namučili prošle godine sa predajom Obrasca PD-IPO tj. sa upisom podataka u ePoreznu. Izbjegnite to ove godine!

Isprobajte naš jednostavni program za kreiranje Obrasca PD-IPO i predaju istog putem XML datoteke u sustav ePorezna.

U naš program ne morate ponovo upisivati prošlogodišnje podatke, već iste možete učitati iz sustava ePorezna. Nakon učitanja, program će kreirati početno stanje za novu poslovnu godinu. Nakon što unesete nove podatke, program će automatski kreirati novi PD IPO obrazac (XML datoteku) koji potom učitate u sustav ePorezna.

Preuzmite BESPLATNU DEMO verziju i uvjerite se u jednostavnost kreiranja PD-IPO obrasca i predaju istog u sustav ePorezna putem XML datoteke.Za više informacija o programu i/ili narudžbu kontaktirajte nas na e-mail: prodaja@innova.hr, telefon: 042/201 788, mobitel: 098/168 7050Obrazac PD-IPO preuzmite sa linkova:Prijenos podataka iz vaših knjigovodstvenih aplikacija u XML datoteku (Obrasca PD-IPO u XML formatu - pripremljen za učitavanje u sustav ePorezna)