Bolovanje na teret HZZO


Za vrijeme privremene nesposobnost za rad, radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 80/13. – 98/19)

Tijekom privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede, radnik ima pravo na naknadu plaće prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO).

Radnik može ostvariti pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a zbog različitih oblika privremene nesposobnosti, uključujući bolest ili ozljedu te brigu o oboljelom članu uže obitelji (dijete, supružnik) uz uvjete propisane ZOZO-om.

Naknada plaće na teret HZZO-a isplaćuje se od 43. dana privremene nesposobnosti za rad, odnosno osmoga dana za radnike – invalide rada. Za prva 42 dana, odnosno prvih 7 dana za radnika – invalida rada, naknada za privremenu nesposobnost za rad je na teret poslodavca.

Maksimalna mjesečna naknada plaće koju HZZO može isplatiti iznosi 565,04 eura, tj. minimalno 110,36 eura što iznosi 25% proračunske osnovice.

Osnovica za izračun naknade plaće na teret HZZO-a iznosi 70% prosječne plaće isplaćene u prethodnih 6 mjeseci.

Za vrijeme njege oboljelog djeteta mlađeg od tri godine, zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom, zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe te dok je osiguranik izoliran kao kliconoša, naknada iznosi 100% od osnovice za naknadu (prosjek plaće u proteklih 6 mjeseci) ali je limitirana na mjesečni iznos od 565,04 eura.
Za ostale oblike njege djece (od 3 do 18 godina) ili supružnika, naknada plaće ne može biti manja od 70% osnovice za naknadu plaće (maksimalno 565,04 eura, min. 110,36 eura).

Tijekom privremene nesposobnosti za rad uzrokovane njegom djeteta ili supružnika, toškove naknade plaće pokriva zdravstveno osiguranje. Međutim, poslodavac je odgovoran za izračun i isplatu naknade plaće a HZZO je dužan vratiti isplaćenu naknadu plaće poslodavcu u roku od 30 dana nakon što primi zahtjev za povrat sredstava.

Naknade plaće koje nisu limitirane
Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće te se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a bez limita u sljedećim slučajevima:

 • za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad u polovici punoga radnog vremena tijekom rodiljnog dopusta
 • za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta
 • tijekom privremene nesposobnosti za rad zbpg priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti
 • zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu


Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće za vrijeme

 • privremene nesposobnosti zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu
 • privremene nesposobnosti zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom
 • korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad u polovici punoga radnog vremena iz članka 39. točke 7. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguraju
 • korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta (u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta)
 • njege oboljelog djeteta mlađeg od tri godine života
 • privremene nesposobnosti zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe
 • dok je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini
 • privremene nesposobnosti zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti