stanka, odmor radnika

Stanka, dnevni, tjedni i godišnji odmor u radnim odnosima


Odmori i dopusti radnika uređeni su Zakonom o radu. Pravo na odmor uključuje dnevnu pauzu, dnevni odmor, tjedni odmor, godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust

Pravo radnika na odmor regulirano je Zakonom o radu, kolektivnom ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.
U radnim odnosima primjenjuje se za radnika najpovoljniji oblik prava.

Stanka


prema čl.73 Zakona o radu

 • svaki radnik koji radi najmanje šest sati dnevno, ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno
 • maloljetnik koji radi najmanje četiri i pol sata dnevno, ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta neprekidno
 • vrijeme odmora (stanke/pauze) ubraja se u radno vrijeme
 • vrijeme i korištenje stanke može se odrediti na drugačiji način ukoliko to zatjeva narav posla (kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu uredit će se vrijeme i način korištenje stanke)Dnevni odmor


prema članku 74 Zakona o radu

 • tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno
 • iznimno poslodavac je dužan punoljetnom radniku koji radi na sezonskim poslovima, a koji se obavljaju u dva navrata tijekom radnog dana, osigurati pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje osam sati neprekidno. U ovom slučaju, poslodavac mora radniku omogućiti korištenje zamjenskog dnevnog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu zbog kojeg dnevni odmor nije koristio ili ga koristio u kraćem trajanju


Tjedni odmor


prema članku 75 Zakona o radu

 • radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor
 • maloljetnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje četrdeset osam sati
 • tjedni odmor radnik koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi
 • ako radnik ne može koristiti odmor u zakonom predviđenom trajanju, mora mu se za svaki radni tjedan omogućiti korištenje zamjenskog tjednog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu, zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju
 • radnicima koji zbog obavljanja posla u različitim smjenama/objektivno nužnih tehničkih razloga/zbog organizacije rada ne mogu iskoristiti odmor u navedenom trajanju, pravo na tjedni odmor može biti određeno u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se ne pribraja dnevni odmor