Dar za dijete (prigodne nagrade)


Radnik ostvaruje pravo na prigodne nagrade ukoliko je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca. Materijalna prava radnika nisu uređena Zakonom o radu.

Zakonom o radu nije propisano pravo radnika na dar za dijete. Dar djetetu se određuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Znači, ukoliko nijednim od ovih pravnih akata nije predviđeno pravo na dar za dijete ili druge prigodne darove poslodavac ih nije dužan isplatiti.

Ukoliko poslodavac odluči isplatiti radniku dar djetetu (koje je do dana 31.12. tekuće godine navršilo 15 godina starosti) sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, neoporezivo može isplatiti do 140,00 eura godišnje.