Novčane nagrade za radne rezultate, dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću (prigodne nagrade)


Radnik ostvaruje pravo na prigodne nagrade ukoliko je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca. Materijalna prava radnika nisu uređena Zakonom o radu.

Zakonom o radu nije propisano pravo radnika na isplatu novčane nagrade za radne rezultate i sl. Novčana nagrada za radne rezultate određuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Znači, ukoliko nijednim od ovih pravnih akata nije predviđeno pravo na novčane nagrade za radne rezultate i sl., poslodavac ih nije dužan isplatiti.

Poslodavac može svoje zaposlenike nagraditi za radne rezultate u obliku novčane nagrade ili kao dodatak uz mjesečnu plaću, dodatnu plaću... a da je ta nagrada neoporeziva. Nagrade za radne rezultate mogu se isplatiti sukladno mogućnostima i željama poslodavca (odjednom, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje...).

Ukoliko poslodavac odluči radniku isplatiti novčane nagrade za radne rezultate (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.), sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, neoporezivo može isplatiti do 1.120,00 eura godišnje..