Rad studenata

Neoporezivi primici učenika i studenata


Od 1. siječnja 2024. povećani su neoporezivi primici studenata i učenika koji rade preko ovlaštenih posrednika.

Iznos do kojeg se student/učenik smatra uzdržavanim članom obitelji


Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak NN143/2023 od 01.12.2023.godine., godišnji primitak do kojeg se student/učenik smatra uzdržavanim članom svojim roditeljima/uzdržavateljima iznosi 3.360,00 eura.
Studenti koji znaju da će prijeći taj iznos, trebaju se odjaviti sa porezne kartice roditelja na početku godine. 

Ukupan neoporezivi iznos zarade za učenike i studente


Za studente koji studentskim radom zarađuju veće iznose, propisan je limit do kojeg njihovi primici ne podliježu oporezivanju.
Ukupan neoporezivi iznos primitaka studenta iznosi 10.080,00 eura (neoporezivi iznos od 3.360,00 eura + godišnji osnovni osobni odbitak od 6.720,000 eura).
Nakon što primici studenta prijeđu iznos od 10.080,0 eura, na sljedeći uplaćeni iznos potrebno je platiti porez.

Studenti koji su platili porez jer su zaradili više od ukupnog neoporezivog iznosa (10.080,00 eura) nemaju pravo na povrat poreza.

Stipendije


Studenti koji dobivaju stipendije mogu biti uzdržavani članovi svojim roditeljima. Zakonom o porezu na dohodak propisano je da se stipendije ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove. To znači da roditelji za studente koji su ostvarili primitke po osnovi stipendije mogu koristiti uvećani osobni odbitak bez obzira na vrstu, isnos i isplatitelja stipendije.

Za stipendije su propisani uvjeti i iznosi do kojih se ona smatra neoporezivim primitkom  • stipendije učenicima za redovito školovanje i studentima u redovitom statusu u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona) do 560,00 eura mjesečno
  • stipendije studentima na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona) do 840,00 eura mjesečno
  • športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje (članak 9. stavak 1. točka 16. Zakona) do 560,00 eura mjesečno
  • nagrade za športska ostvarenja (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona) do 2.800,00 eura godišnje
  • naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona) do 560,00 eura mjesečno


Da li student može biti olakšica roditelju ako mu je stipendija oporeziva?


Student može biti uzdržavani član svom roditelju bez obzira da li ostvaruje neoporezivu ili oporezivu stipendiju.
Ukoliko student prima stipendiju iznad neporezivog iznosa, tada se taj iznos smatra drugim dohotkom i oporezuje se po stopi od 20 posto.