IP1 obrazac

Obrazac IP1


IP1 obrazac je isplatna lista za isplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i zaposlenika

Novi IP1 obrazac - isplatna lista za isplaćenu plaću
Od 1. srpnja 2023. na snazi je novi Pravilnik o obračunu plaće, naknadi plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, zamjenjujući dosadašnji Pravilnik o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine.
Poslodavci su obvezni prilagoditi svoje obračunske dokumente novim pravilima najkasnije do 1. listopada 2023. kako bi ih primijenili na isplatu plaće za rujan koja se vrši u listopadu iste godine.

Osnovna svrha obrasca IP1 je pružiti informacije o načinu obračuna plaće, uzimajući u obzir različite obrasce radnog vremena te obračunavanje doprinosa i poreza na dohodak.

IP1 obrazac je isplatna lista za isplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna (bruto i neto plaća, sva davanja), kao i podatke poslodavca i zaposlenika.

Poslodavci su dužni na IP1 obrascu iskazati sva materijalna prava i naknade troškova koje isplaćuju ili omogućavaju radnicima, uključujući i primitke koje isplaćuju odvojeno od plaće. Obrazac su dužni dostaviti radniku unutar 15 dana od isplate primitka.
Na IP1 obrascu također se prikazuje:

  • svaka neoporeziva naknada koju poslodavac isplaćuje posebno od plaće
  • materijalna prava i naknade troškova koje radnik dobiva u prirodi (prehrana na temelju vjerodostojnih dokumenata, kupnja prijevoznih karata koje poslodavac pruža radniku itd.)


IP1 obrazac je ovršna isprava prema kojoj se provodi ovrha radnikova potraživanja. Poslodavac mora obrazac čuvati 6 godina ali ukoliko je pokrenut radni spor vezan za obračun plaće, poslodavac je IP1 obrasce obvezan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Novi IP1 obrazac propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (N.N.br.68/23) u primjeni od 01.07.2023. godine preuzmite sa linka:Od 01.01.2023. godine obračun na IP1 obrascu potrebno je napraviti u eurima (EUR), a iznos za isplatu iskazati dvojno, u eurima (EUR) i kunama (KN).

IP1obrazac za 2023. godinu u Excel i PDF formatu sa obračunom u eurima (EUR) i dvojno iskazanim iznosom za isplatu možete pogledati na linku ispod.

Od 01. srpnja 2015. poslodavci moraju uskladiti isplatne liste za obračun plaće s novim pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknada plaće i otpremnine (Narodne novine 32/2015)

IP1 obrazac u Excel formatu: Preuzmite obrazac IP1 u EXCEL formatu za 2023. godinu
IP obrazac u PDF formatu: Preuzmite obrazac IP1 u PDF formatu za 2023. godinu