Porez na dohodak 2024.

Izmjene poreza na dohodak u 2024. godini


Od 01.siječnja 2024. godine ukida se prirez za sve kategorije dohotka. Jedinice lokalne samouprave dosadašnji prihod od prireza kompenzirat će višim stopama poreza na dohodak (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak)


Od 01.01.2024. godine sljedeće su izmjene vezane za porez na dohodak:

  • Povećan iznos osnovnog osobnog odbitka
  • Povećan prag kod poreznih razreda
  • Povećani iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove i invalidnost primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak
  • Ukida se prirez
  • Visinu poreznih stopa same određuju jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine)


Porezni razredi


Povećava se prag za primjenu više stope poreza na dohodak (30%) na 4.200,00 eura mjesečno (50.400,00 eura godišnje).

Porezni razredi (mjesečna osnovica) u 2024. godini
Porezni razredi (mjesečna osnovica) u 2024. godini

Prirez


Od 01.01.2024. godine ukida se prirez poreza na dohodak i isti se više ne obračunava prilikom isplata plaća i ostalih oporezivih primitaka.

Porezne stope


Ukidanjem prireza, omogućeno je općinama i gradovima da samostalno propišu visinu porezne stope godišnjih poreza za dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka.

Jedinice lokalne samouprave (JLS) dužne su donijeti odluku o visini poreznih stopa u propisanim granicama tokom IV kvartala 2023. godine te je objaviti u Narodnim novinama najkasnije do kraja tekuće godine, sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2024. godine.
Ako grad/općina ne donese odluku o visini porezne stope primjenjuju se stope 20% i 30%

Propisane granice poreznih stopa u 2024. godini
Propisane granice poreznih stopa u 2024. godini


Visine poreznih stopa po gradovima i općinama možete pogledati na linku:Općine prema postojećem sustavu PDOH imaju prirez do 10%. Novi prijedlog za nižu stopu je 15%-22% a za višu stopu 25%-33%
Gradovi sa manje od 30.000 stanovnika po postojećem sustavu imaju prirez do 12%. Novi prijedlog za nižu stopu je 15%-22,4% a za višu stopu 25%-33,6%
Gradovi sa više od 30.000 stanovnika po postojećem sustavu imaju prirez do 15%. Novi prijedlog za nižu stopu je 15%-23% a za višu stopu 25%-34,5%
Grad Zagreb po postojećem sustavu ima prirez do 18%. Novi prijedlog za nižu stopu je 15%-23,6% a za višu stopu 25%-35,4%

Izračunajte plaću sa novim poreznim stopama