Uvečanje njeoporezivih primitaka u 2024. godini

Usporedba neoporezivih primitaka za 2023. i 2024. godinu


Koliko je uz inflaciju stvarno uvećanje neoporezivih primitaka za 2024. godinu?

Pogledajte maksimalne iznose neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti zaposleniku u jednoj godini - usporedba za 2023. i 2024. godinu.

663,62 eura iznos je neoporezive prigodne novčane nagrade božićnice, uskrsnice, naknade za godišnji odmor u 2023. godini, a u 2024. godini iznosit će 700,00 eura, tj. 36,38 eura više.

995,43 eura iznos je neoporezive novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika u 2023.godini, a u 2024.godini iznosit će 1.120,00 eura, odnosno 124,57 eura više.

796,44 eura iznos je novčane paušalne naknade za troškove prehrane u 2023.godini, a za 2024. godinu iznosit će 1.200,00 eura, odnosno 403,56 eura više.

Poslodavac može zaposleniku neoporezivo isplatiti i naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika (Hrvatska turistička kartica - CRO kartica). Naknada u 2023. godini iznosi 331,81 eura dok će u 2024. godini iznositi 400,00 eura, tj. 68,19 eura više.

Poslodavac također može darivati zaposlenike robom ili uslugama koje će kupiti samo za potrebe darivanja radnika, tj. dar u naravi. U 2023. godini dar u naravi iznosi do 132,72 eura godišnje, a u 2024. do 133,00 eura godišnje, tj. 0,28 eura više.

Neoporezivi je također dar djetetu do navršene 15. godine života koji u 2023. god. iznosi 132,73 eura, dok će u 2024. godini iznositi 140,00 eura, tj. 7,27 eura više.

Ne uzimajući u obzir dar djetetu, u 2023. godini, maksimalni iznos neoporezivih primitaka po zaposleniku je 2.920,02 eura, dok će u 2024. godini iznositi 3.553,00 eura, tj, 632,98 eura više.

U donjoj tablici prikazano je realno uvećanje neoporezivih primitaka ako uzmemo u obzir godišnju inflaciju, koja u vrijeme objave ovog teksta prema službenim podacima iznosi 5,8%.

Usporedba neoporezivih primitaka za 2023. i 2024. godine
Usporedba neoporezivih primitaka za 2023. i 2024. godine


Povezano