Napojnica, nagrada za dobro obavljenu uslugu

Napojnice


Neoporezivi iznos napojnice za 2024.godinu je 3.360,00 eura. Svota iznad neoporezivog iznosa oporezivat će kao konačan drugi dohodak po stopi od 20% (obračun poreza bez doprinosa)

Napojnica je nagrada za dobro obavljenu uslugu.

Prema sadašnjem propisu, napojnica ostavljena putem kartice uplaćuje se na račun poslodavca a da bi se mogla isplatiti zaposleniku podliježe oporezivanju na način propisan za plaću.

Od 01.01.2024. godine napojnice će se moći isplaćivati u neoporezivom iznosu do 3.360,00 eura godišnje (gotovina i kartice).

Oporezivanje napojnica


Napojnice u iznosu do 3.360,00 eura se ne oporezuju. Svota iznad neoporezivog iznosa oporezivat će se kao konačan drugi dohodak po stopi od 20% (obračun poreza bez doprinosa).

Oporezivi dio napojnice možete izračunati sa on-line kalkulatorom na linku ispod.


Ukoliko je naplata u gotovini, napojnice se ne uključuju u svotu blagajničkog maksimuma (ne evidentiraju se u okviru redovitoga blagajničkog poslovanja već u posebnoj evidenciji).

Napojnice u gotovini evidentiraju se i prate kroz posebnu evidenciju koja se nalazi u blagajni.
Evidencija se vodi pojedinačno po zaposleniku te mora biti organizirana na način da se u bilo kojem trenutku može utvrditi stanje primljenih napojnica.

Radnici koji su ispovremeno zaposleni kod dva ili više poslodavca moraju svakom isplatitelju/poslodavcu prije isplate dostaviti pisanu izjavu da li je i u kojem iznosu ostvarena isplata napojnica kod drugog/drugih isplatitelja (za isto porezno razdoblje). Neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa.

Postupak prijave napojnica u sustav fiskalizacije


(prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom)
Obveznik fiskalizacije za obavljenu robu ili uslugu izdaje fiskalizirani račun. Primatelj računa plaća račun (gotovinom ili karticom) te odlučuje da li će i u kojem iznosu ostaviti napojnicu. Obveznik fiskalizacije odmah uz fiskalizirani račun prijavljuje ostvarenu napojnicu putem elektroničkog naplatnog uređaja. U sustav fiskalizacije dostavljaju se podaci o iznosu napojnice i načinu davanja napojnice (gotovina ili kartica). Prilikom dostave podataka o napojnici, ne mijenjaju se podaci ni sadržaj prethodno dostavljenog fiskaliziranog računa. Također nije potrebno stornirati račun zbog prijave napojnica u sustav fiskalizacije.

Napojnice ukratko  • neoporezivi godišnji iznos napojnice je 3.360,00 eura za plaćanje u gotovini i karticama
  • iznos napojnice iznad neoporezivog dijela oporezuje se kao konačan drugi dohodak po stopi od 20% (obračun poreza bez doprinosa)
  • po svakom naplaćenom računu (u gotovini ili karticom) iznos napojnice prijavljuje se u fiskalizaciji
  • mjesečni iznos prikupljene napojnice poslodavac iskazuje po OIB-u zaposlenika kroz JOPPD obrazac