NP1 Obrazac

Obrazac NP1


NP1 obrazac je isplatna lista za neisplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, podatke o uplatnim računima i pozivima na broj, kao i podatke poslodavca i zaposlenika

Novi NP1 obrazac - isplatna lista za neisplaćenu plaću
Od 1. srpnja 2023. na snazi je novi Pravilnik o obračunu plaće, naknadi plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, zamjenjujući dosadašnji Pravilnik o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine. Poslodavci su obvezni prilagoditi svoje obračunske dokumente novim pravilima najkasnije do 1. listopada 2023. kako bi ih primijenili na isplatu plaće za rujan koja se vrši u listopadu iste godine.

Na obrascu NP1 iskazuje se obračun neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće i naknade plaće.

NP1 obrazac je ovršna isprava prema kojoj se provodi ovrha radnikova potraživanja. Poslodavac mora obrazac čuvati 6 godina, međutim ukoliko je pokrenut radni spor vezan za obračun plaće, NP1 obrasce poslodavac je obvezan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Obrazac NP1 primjenjuje se od 01. srpnja 2015. god. Poslodavci su dužni obračun neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće iskazati na obrascu NP1 - isplatna lista za neisplaćenu plaću, sukladno Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknada plaće i otpremnine (Narodne novine 32/2015).

Novi obrazac NP1 propisan Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (N.N. br. 68/23.) u primjeni od 01.07.2023. godine preuzmite sa linka: