Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       

Ključne riječi
konačni godišnji obračun 2021. godina povrat porez prirez 

Evidencija nenaplaćenih potraživanja - obrazac OPZ-STAT-1


  Godišnji obračun poreza i prireza za 2021. godinu
 Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu
Konačni godišnji obračun poreza i prireza

Godišnji obračun poreza i prireza za 2021. godinuKonačni godišnji obračun poreza i prireza - 2021

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 02.12.2021.

Teorija

Godišnji obračun poreza i prireza radi se da bi se provjerilo da li je djelatnik koji je primao primitke (oporezive isplate) tokom godine uplatio točan iznos predujma poreza i prireza.
Ako je ustanovljeno nakon godišnjeg obračuna da je djelatniku previše uplaćeno poreza i prireza tokom godine, djelatnik ima pravo na povrat poreza i prireza u iznosu obračunate razlike. Isto tako ako je tokom godine djelatniku premalo uplaćeno poreza i prireza, razliku utvrđenom godišnjim obračunom, djelatnik mora uplatiti općini/gradu gdje ima prijavljeno prebivalište/boravište.


Razlike između uplata i konačnog obračuna na nivou godine mogu nastati zbog slijedećeg:
 • Djelatnik je bio na bolovanju na teret HZZO/HZZOZZR
 • Djelatnik je bio na rodiljinom, roditeljskom ili posvojiteljskom dopustu
 • Djelatnik je primao ostale naknade plaće na teret sredstva obveznih osiguranja
 • Djelatniku su se isplaćivale tokom godine druge oporezive isplate (Jubilarke, pomoći  i dr.)
 • Djelatnik je ostvario primitak od prekovremenog rada zbog čega je u pojedinom mjesecu ušao u viši porezni razred.
 • Djelatnik nije na vrijeme prijavio dijete/uzdržavanog člana na PK kartici.
 • Ostali razlozi zbog kojeg je djelatniku neravnomjerno oporezovana plaća kroz godinu.

Godišnji obračun poreza i prireza radi se na način da se usporedi uplaćeni porez i prirez tijekom godine za koji se radi obračun sa konačnim godišnjim obračunom gdje se koriste godišnje stope poreza.

Godišnje stope poreza za 2021. godinu prikazane su u tablici 1.Godišnje porezne stope i porezni razredi (za 2021. godinu)
stopa od do
20% 0,01 360.000,00
30% 360.000,01 nema ograničenja
Tablica 1
 Godišnji obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini
 
Poslodavac za 2021. godinu mora napraviti (članak 47. Zakona o porezu na dohodak) godišnji obračun za:
 • Djelatnike kojima se tokom godine nije redovito isplaćivala plaća
 • Djelatnike koji su zbog drugih isplata tokom godine imali neravnomjerno porezno opterećenje (u pojedinom mjesecu prelazile su u viši porezni razred)
 • Djelatnici koji su tokom godine bili na bolovanju, rodiljinom, roditeljskom ili posvojiteljskom dopustu i primali ostale naknade na teret državnog proračuna tj. sredstva nadležnih zavoda i obveznih osiguranja

Za ostale djelatnike poslodavac može ali ne mora napraviti konačan obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini.

Godišnji obračun na zadnjoj isplati u godini poslodavac ne može raditi za:

 • Djelatnike koji su tokom godine promijenili općinu/grad prebivališta/boravišta
 • Djelatnike koji nisu cijelu godinu bili zaposleni kod istog poslodavca
 • Djelatnike koji osim plaće nije isplaćivan drugi dohodak

Dobivene razlike između uplaćenog poreza i prireza i konačnog godišnjeg obračuna treba korigirati za zadnjoj isplati u godini i to na način:

 • Previše uplaćeno po godišnjem obračunu - razliku previše uplaćenog treba oduzeti od obračunatog poreza i prireza u zadnjoj isplati u godini
 • Premalo uplaćeno po godišnjem obračunu - razliku premalo uplaćenog treba nadodati na zadnjoj uplati poreza u godini (porez treba uvećati za premalo uplaćeni porez i prirez).

Naravno kod povrata može se dogoditi da na zadnjoj isplati u godini nema dovoljno poreza i prireza da se cjelokupni povrat napravi djelatniku, ali u tom slučaju možete napraviti slijedeće:

 • Vratiti djelatniku u iznosu obračunatog poreza i prireza u zadnjoj isplati, a ostatak isplatiti iz mase novaca obračunatog poreza i prireza za općinu/grad u kojem djelatnik ima prebivalište/boravište.
 • Vratiti djelatniku u iznosu obračunatog poreza i prireza u zadnjoj isplati, a ostatak poslodavac može odmah u zadnjoj isplati uplatiti djelatniku iz svojih sredstva što će naknadno potraživati od porezne uprave i dobiti povrat sredstva.
 • Vratiti djelatniku u iznosu obračunatog poreza i prireza u zadnjoj isplati, a ostatak će isplatiti djelatniku tek kada dobije povrat sredstva od porezne uprave.

 

Povrat poreza i prireza po konačnom obračunu treba iskazati na JOPPD Obrascu.

Primjere kako se kreira JOPPD Obrazac za konačni godišnji obračun prikazani su u primjerima ispod:

Primjer JOPPD obrasca za povrat poreza  Primjer JOPPD obrasca - neravnomjerno porezno opterečenje tokom godine
Primjer JOPPD obrasca za povrat poreza  Primjer JOPPD obrasca - neiskorišteni osobni odbitak kroz godinu

 

Povrat poreza i prireza po konačnom obračunu prikazan kroz aplikaciju za obračun plaće

Kako napraviti konačni godišnji obračun plaće u aplikaciji IPIS-PLAĆE pogledajte u uputama:

Važno
 

 • Pod zadnjom isplatom u godini smatra se isplata u 12. mjesecu poslije koje se djelatniku ništa oporezivo neće isplaćivati
 • Isplate koje ulaze u godišnji obračun su sve isplate koje su prikazane na IP obrascu sa identifikatorom 1. (isplate isplaćene u 1. mjesecu do zaključno sa 12. mjesecom)
 • Ako djelatnici imaju prebivalište/boravište na području potpomognutih područja i područja Grada Vukovara za njih se kod konačnog obračuna poreza i prireza koristi osobni odbitak koji se koristi kod obračuna plaća, a ne osobni odbitak koji je definiran na godišnjoj razini za ta područja. Da bi ti djelatnici mogli iskoristiti ukupan osobni odbitak definiran za ta područja moraju predati godišnju poreznu prijavu.
 • Kod općina/gradova gdje se promijenio postotak prireza tokom godine koristi se prosječni postotak prireza. U 2021. godini to su općine/gradovi:

  • Otok (Vinkovci) (grad) - 6,25 %
  • Opatija (grad) - 2,5 %
  • Petrinja (grad) - 1,667 %
  • Valpovo (grad) - 2 %
  • Vodice (grad) - 1,5 %

 

 

Kalkulator za konačni obračun poreza i prireza za 2021. godinu
 

Kako bi mogli na jednostavni način provjeriti da li postoji razlika između ukupne godišnje uplate poreza i prireza i godišnjeg obračuna, napravili smo za Vas kalkulator konačnog obračuna poreza i prireza za 2021. godinu. 
 

Copyright 2009 - 2023  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja