Skip to main content

  
Neoporezivi primici 2024       

Neoporezivi primici u 2024. godini

Od 01.01.2024. godine očekuju nas novi iznosi neoporezivih naknada i primitaka. Prijedlozi izmjena trenutno su u javnoj raspravi, a konačna verzija biti će objavljena u Narodnim novinama. Pogledajte iznose neoporezivih primitaka za 2024. godinu prema prijedlogu Vlade sa jednostavnim on-line pretraživačem

NKD djelatnosti 2007       

NKD djelatnosti 2007

NKD označava Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti, ključni statistički standard u Hrvatskoj za prikupljanje i obradu podataka. Trenutna verzija, NKD 2007., stupila je na snagu 2008. godine. Pretražite sve NKD djelatnosti sa jednostavnim on-line pretraživačem po svim područjima, skupinama i razredima.

JOPPD šifarnici       

JOPPD obrazac - šifarnici

Svi šifarnici za JOPPD obrazac na jednom mjestu. Brzo i lako pretraživanje po bilo kojem šifarniku.
Od plaće za 12/2023. u primjeni je novi šifarnik "Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti"

Porezne stope poreza na dohodak       

Porezne stope poreza na dohodak

Šifarnik poreznih stopa gradova i općina u Hrvatskoj
Od 01. siječnja 2024. godine omogućeno je gradovima i općinama (jedinicama lokalne samouprave) da svojim odlukama propišu visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze, u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak).

Neoporezivi primici za 2023. godinu       

Neoporezivi primici u 2023. godini

Neoporezive naknade, potpore, darovi, nagrade, dnevnice, dodaci, otpremnine i drugi primici koji se ne smatraju dohodkom od nesamostalnog rada

Minimalna plaća 2024       

Minimalna plaća za 2024. godinu

Minimalna plaća je najniža mjesečna svota bruto-plaće za rad u punom radnom vremenu. Minimalna bruto-plaća za 2024.god. iznosit će 840,00 eura (dohodak 672,00 eura, neto plaća 649,60 eura)

      

Porezna reforma 2024.

Izmjene poreznih zakona u okviru najavljene porezne reforme objavljene su u Narodnim novinama 114/2023. Sve izmjene i dopune zakonskih propisa primjenjuju od 01.01.2024. osim Zakona o lokalnim porezima (primjena od 01.10.2023.) i Zakona o doprinosima (većina izmjena i dopuna trebala bi stupiti na snagu 01.12.2023.)

Praznici 2024. godina       

Praznici u 2024. godini

Praznici i blagdani u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Zaposleni imaju pravo na naknadu plaće u dane blagdana i praznika.

      

Kalkulator plaće za 2024. godinu

Jednostavan online kalkulator plaće sa kojim možete izračunati plaću za 2024. godinu sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o lokalnim porezima i Zakona o doprinosima.
Izračun možete napraviti iz bruto iznosa, neto iznosa ili ukupnog troška (bruto 2).

Stranica 1 od 6