Skip to main content

  
      

Božićnica, naknada za godišnji odmor (prigodne nagrade)

Radnik ostvaruje pravo na prigodne nagrade ukoliko je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca. Materijalna prava radnika nisu uređena Zakonom o radu.

Prehrana radnika       

Prehrana radnika - neoporezivo

Poslodavac može zaposleniku isplatiti naknadu za troškove prehrane za vrijeme rada na dva načina: na temelju paušalne naknade ili putem vjerodostojne dokumentacije

Otpremnina 2023       

Otpremnina za 2024. godinu

Pravo na otpremninu utvrđeno je Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili nekim drugim internim aktom poslodavca

Neoporezivi primici 2024       

Neoporezivi primici u 2024. godini

Od 01.01.2024. godine očekuju nas novi iznosi neoporezivih naknada i primitaka. Pogledajte iznose neoporezivih primitaka za 2024. godinu sa jednostavnim on-line pretraživačem

Neradni dani u 3034. godini       

Neradni dani u 2024. godini

Popis neradnih dana i spajanja u 2024 godini. Ovdje provjerite mogućnost spajanja neradnih dana u produžene vikende

Napojnica, nagrada za dobro obavljenu uslugu       

Napojnice

Neoporezivi iznos napojnice za 2024.godinu je 3.360,00 eura. Svota iznad neoporezivog iznosa oporezivat će kao konačan drugi dohodak po stopi od 20% (obračun poreza bez doprinosa)

JOPPD šifarnici       

JOPPD obrazac - šifarnici

Svi šifarnici za JOPPD obrazac na jednom mjestu. Brzo i lako pretraživanje po bilo kojem šifarniku.
Od plaće za 12/2023. u primjeni je novi šifarnik "Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti"

Praznici 2023. godina       

Praznici u 2023. godini

Praznici i blagdani u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Zaposleni imaju pravo na naknadu plaće u dane blagdana i praznika.

Stranica 2 od 6