Skip to main content

  
NKD djelatnosti 2007       

NKD djelatnosti 2007

NKD označava Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti, ključni statistički standard u Hrvatskoj za prikupljanje i obradu podataka. Trenutna verzija, NKD 2007., stupila je na snagu 2008. godine. Pretražite sve NKD djelatnosti sa jednostavnim on-line pretraživačem po svim područjima, skupinama i razredima.

Porez na dohodak u 2023. godini       

Porez na dohodak

Porez na dohodak je porez kojim se oporezuje dohodak fizičkih i pravnih osoba a reguliran je Zakonom o porezu na dohodak

Neoporezivi primici za 2023. godinu       

Neoporezivi primici u 2023. godini

Neoporezive naknade, potpore, darovi, nagrade, dnevnice, dodaci, otpremnine i drugi primici koji se ne smatraju dohodkom od nesamostalnog rada

      

Porezna reforma 2024.

Izmjene poreznih zakona u okviru najavljene porezne reforme objavljene su u Narodnim novinama 114/2023. Sve izmjene i dopune zakonskih propisa primjenjuju od 01.01.2024. osim Zakona o lokalnim porezima (primjena od 01.10.2023.) i Zakona o doprinosima (većina izmjena i dopuna trebala bi stupiti na snagu 01.12.2023.)

NKD djelatnosti 2025       

NKD djelatnosti 2025

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025 po Prijedlogu odluke o NKD-u 2025. trebala bi se primjenjivati od 01. siječnja 2025. godine. Trenutno važeća je NKD 2007 - Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007

Porez na dohodak 2024.       

Izmjene poreza na dohodak u 2024. godini

Od 01.siječnja 2024. godine ukida se prirez za sve kategorije dohotka. Jedinice lokalne samouprave dosadašnji prihod od prireza kompenzirat će višim stopama poreza na dohodak (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak)

Neradni dani       

Neradni dani u 2023.godini

Prema Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj imamo 14 blagdana/praznika. Za sve one koji imaju mogućnosti "spajanja", evo nekoliko naših prijedloga.

Kalkulator ugovor o djelu 2023       

Kalkulator drugog dohotka za 2023. godinu

Kalkulator drugog dohotka za izračun ugovora o djelu, autorskih honorara, umjetničkih honorara, naknada sportskim sucima/delegatima i obračun dividende/udjela u dobiti za 2023. godinu.
Obračuni se mogu raditi iz bruto iznosa, neto iznosa i ukupnog troška (bruto 2)

Stranica 3 od 6