Skip to main content

  

      

Božićnica, naknada za godišnji odmor (prigodne nagrade)

Radnik ostvaruje pravo na prigodne nagrade ukoliko je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca. Materijalna prava radnika nisu uređena Zakonom o radu.

Prehrana radnika       

Prehrana radnika - neoporezivo

Poslodavac može zaposleniku isplatiti naknadu za troškove prehrane za vrijeme rada na dva načina: na temelju paušalne naknade ili putem vjerodostojne dokumentacije

Autorsko djelo       

Ugovor o autorskom djelu

Ugovor o autorskom djelu uređen je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Obračun autorskog honorara izračunajte pomoću našeg kalkulatora

      

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je pravni posao građanskog, obveznog prava između naručitelja i izvođača, reguliran odredbama Zakona o obveznim odosima. Ugovor o djelu sklapa se za izradu nekog djela ili rezultata rada (za obavljanje povremenih, jednokratnih poslova)

      

Rad u dane blagdana

Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH, utvrđeni su dani blagdana kada se ne radi, ali radnici za te dane imaju pravo na naknadu plaće

IP1 obrazac       

Obrazac IP1

IP1 obrazac je isplatna lista za isplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i zaposlenika

Stranica 3 od 6