Kalendari u digitalnom formatu

Uskoro će na ovim stranicama biti dostupno preuzimanje šifarnika kalendara u nekom digitalnom obliku (XML, CSV, TXT).


  • Šifarnik - kalendar za 2020. godinu sa blagdanima i praznicima
  • Šifarnik - fond radnih sati po kalendaru za 2020. godinu
  • Šifarnik - oznaka izvješća za JOPPD obrazac po kalendaru za 2020. godinu

  • Šifarnik - kalendar za 2019. godinu sa blagdanima i praznicima
  • Šifarnik - fond radnih sati po kalendaru za 2019. godinu
  • Šifarnik - oznaka izvješća za JOPPD obrazac po kalendaru za 2019. godinu

Za više informacije o šifarnicima slobodno nas kontaktirate na:

Telefon

042/201-788

Mobitel

098/359-266

E-mail

prodaja@innova.hr

    

Kalendari po godinama

Kalendar 2021

Kalendar sa praznicima i blagdanima za 2021. godinu, fond sati u 2021. godini, oznaka JOPPD obrasca za 2021. godinu

Otvori kalendar za 2021. godinu
Kalendar 2020

Kalendar sa praznicima i blagdanima za 2020. godinu, fond sati u 2020. godini, oznaka JOPPD obrasca za 2020. godinu

Otvori kalendar za 2020. godinu
Kalendar 2019

Kalendar sa praznicima i blagdanima za 2019. godinu, fond sati u 2019. godini, oznaka JOPPD obrasca za 2019. godinu

Otvori kalendar za 2019. godinu
Kalendar 2018

Kalendar sa praznicima i blagdanima za 2018. godinu, fond sati u 2018. godini, oznaka JOPPD obrasca za 2018. godinu

Otvori kalendar za 2018. godinu
Kalendar 2017

Kalendar sa praznicima i blagdanima za 2017. godinu, fond sati u 2017. godini, oznaka JOPPD obrasca za 2017. godinu

Otvori kalendar za 2017. godinu
Kalendar 2016

Kalendar sa praznicima i blagdanima za 2016. godinu, fond sati u 2016. godini, oznaka JOPPD obrasca za 2016. godinu

Otvori kalendar za 2016. godinu