Kalkulator plaće za 2017. godinu

... primjena od 1. siječnja 2017.

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 01.01.2017.
 

Sa kalkulatorom plaće na ovim stranicama možete izračunati plaću za 2017. godinu iz bruta, neta ili ukupnog troška. Sve izračune možete ispisati na štampač.

Parametri za izračun plaće za 2017. godinu (po izmjenama Zakona o porezu na dohodak - NN 115/2016):

    

Za 2021. godinu koristite kalkulator plaće sa linka:

Kalkulator plaće za 2021. godinu

    

Detaljnije o izmjenama osobnog odbitka, poreznih stopa i razreda pročitajte na linku ispod.

Više informacija o izmjenama poreza na dohodak za 2017. godinu


Kalkulator za konačni obračun poreza i prireza na dohodak za 2017. godinu na linku:

Kalkulator - konačni obračun poreza i prireza za 2017. godinu


Za izračun doprinosa za stručno osbosobljavanje koristite kalkulator na linku:

Kalkulator - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosaKalkulator plaće 2017

... izračunajte plaću za 2017. godinu iz bruta, neta i ukupnog troška.

Vrsta obračuna:

Porezne olakšice (osobni odbitak):

Ukupni osobni odbitak:Upisani iznos je:    

    


    

Ostali kalkulatori za izračun plaća i drugog dohotka

Na vrh