Kalkulator plaće za 2018. godinu

... primjena od 1. siječnja 2018.

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 27.09.2018.

Sa kalkulatorom plaće na ovim stranicama možete izračunati plaću za 2018. godinu iz bruta, neta ili ukupnog troška. Sve izračune možete ispisati na štampač.

Parametri za izračun plaće za 2018. godinu:

    

Za 2021. godinu koristite kalkulator plaće sa linka:

Kalkulator plaće za 2021. godinu

    

    

Kalkulator plaće 2018

... izračunajte plaću za 2018. godinu iz bruta, neta i ukupnog troška.

Vrsta obračuna:


Porezne olakšice (osobni odbitak):

Ukupni osobni odbitak:Upisani iznos je:    

Za 2021. godinu koristite kalkulator plaće sa linka:

Kalkulator plaće za 2021. godinu

    


    

Ostali kalkulatori za izračun plaća i drugog dohotka

Na vrh