Minimalna plaća u 2014.

... sve o minimalnoj bruto i neto plaći u 2014. godini

Minimalna plaća u 2014.

Minimalna placa je najniži mjesecni iznos bruto place koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.
Pravo na minimalnu placu imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.

Minimalna placa je ista za sve bez obzira na strucnu spremu.

Minimalna placa propisana je Zakonom o minimalnoj placi.

Zakon o minimalnoj placi (Zakon.hr)

    

Bruto minimalna placa u 2014. godini

Visina minimalne bruto place Vlada Rebublike Hrvatske svake godine donosi Uredbom o visini minimalne place.
Minimalna bruto placa utvrduje se jednom godišnje za sljedecu kalendarsku godinu.

Bruto minimalna placa u 2014. godini iznosila je 3.017,61 kuna

Uredba o visini minimalne place za 2014. godinu

 

Iznos neto minimalne place u 2014. godini

Prikaz neto minimalne place za osobni odbitak 2.200,00 kn u 2014. godini.

Grad
Postotak prireza
Bruto minimalna placa
Neto minimalna placa
Zagreb
18%
3.017,61
2.383,77
Split
10%
3.017,61
2.385,83
Rijeka
12%
3.017,61
2.385,31
Osijek
13%
3.017,61
2.385,06
Zadar
10%
3.017,61
2.385,83
Slavonski Brod
12%
3.017,61
2.385,31
Pula
7,5%
3.017,61
2.386,47
Karlovac
12%
3.017,61
2.385,31
Varaždin
10%
3.017,61
2.385,83
Šibenik
10%
3.017,61
2.385,83
Velika Gorica
12%
3.017,61
2.385,31
Sisak
10%
3.017,61
2.385,83

    

Prikaz neto minimalne place za osobni odbitak 3.300,00 kn i veći u 2014. godini

Grad/Opcina
Postotak prireza
Bruto minimalna placa
Neto minimalna placa
Svi gradovi i opcine
0% do 18%
3.017,61
2.414,09

 

Iznos bruto minimalne place u 2015. godini

Visina minimalne place za razdoblje od 1. sijecnja 2015. do 31. prosinca 2015. u bruto iznosu iznosi 3.029,55 kuna.

Više o minimalnoj plaći u 2015. godini

 

(c) Innova Software, Varaždin