Minimalna plaća za 2023. godinu


Minimalna plaća je najniža mjesečna svota bruto-plaće za rad u punom radnom vremenu. Minimalna bruto-plaća za 2023.god. iznosi 700,00 eura (dohodak 560,00 eura, neto plaća 554,18 eura)

Plaća je primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu.
Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.
Minimalna plaća u smislu Zakona je najniži mjesečni iznos bruto-plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. Iznimno, minimalnom plaćom smatra se najmanji iznos mjesečne bruto-plaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu.
Minimalna plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu te je propisana Zakonom o minimalnoj plaći.Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

U iznos minimalne plaće ne ulazi povećanje plaće na osnovi:

  • prekovremenog rada
  • otežanih uvjeta rada
  • noćnog rada, rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi


Visina minimalne plaće utvrđuje se Uredbom o visini minimalne plaće jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu. Minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. god. iznosi 700,00 eura brutoU kojem slučaju plaća može biti niža od minimalne
Samo se u iznimnim slučajevima kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u manjem iznosu od Zakonom propisanog (700,00 eura). Člankom 8. stavkom 2. Zakona propisano je kako se kolektivnim ugovorom ne može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od 95% iznosa propisanog uredbom Vlade Republike Hrvatske (650,00 eura).
Zakonom je propisan samo raspon mogućeg umanjenja iznosa minimalne plaće iz Uredbe, a radi se o iznimci koja se mora izričito ugovoriti kolektivnim ugovorom i koja će se primjenjivati pod uvjetima kako je to navedeno u samom kolektivnom ugovoru.
Ako ovakva iznimka nije izričito ugovorena, svaki je poslodavac dužan isplatiti minimalnu plaću u iznosu iz Uredbe.

Obračun javnih davanja na minimalnu plaću potrebno je prikazati i zadužiti na JOPPD obrascu.

U minimalnu plaću ne ulaze dodaci za prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, rad u dane blagdana i neradne dane propisane posebnim zakonom te za rad obavljen u otežanim radnim uvjetima.