Novčane naknade za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Novčane naknade za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Poslodavac koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Novčana naknada definirana je:

Zakonom o profesoioalnoj rehabilitaciji u zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/2014)

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 2/15)

Novčana naknada se obračunava i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Novčana naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se u korist uplatnog računa (HR12 1001 0051 8630 0016 0) propisanog provedbenim propisima o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, doprinosa za obvezna osiguranja te prihoda za financiranje drugih javnih potreba koje donosi ministar financija.

    

Novčana naknada - način izračuna

Poslodavac koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je svaki mjesec obračunati i uplatiti novčanu naknadu.

Osnovica za obračun novčane naknade jest umnožak broja osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti i iznosa minimalne plaće za razdoblje na koje se obveza odnosi, a visina naknade obračunava se po stopi od 30%.

Za izračun novčane naknade u 2015. godinu koristite formulu:

Novčana naknada = Broj osoba * 3.029,55 * 30%

    

Novčana naknada - podaci za uplatu

Uplatni račun:
HR12 1001 0051 8630 0016 0
Model:
HR68
Poziv na broj primatelja:
5118-OIBPOSLODAVCA-JOPPD

    

    

Novčana naknada se obračunava i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

    

Novčana naknada - iskazivanje podataka na JOPPD obrascu

Novčanu naknadu treba iskazati na JOPPD obrascu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Podaci se upisuju samo na stranici A JOPPD pod vrstom izvješća "4". JOPPD obrazac kao vrsta izvješća vrste 4 podnosi se kao posebni obrazac, samo na stranici A, bez stranice B.

Na A stranici novčana naknada iskazuje se:

  • Pod X.1. upisuje se broj osoba s invaliditetom koje je poslodavac bio dužan zaposliti sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u obračunskom razdoblju.
  • Pod X.2. upisuje se iznos obračunate naknade - 30% od umnoška broja osoba s invaliditetom iskazanih pod X.1. i iznosa minimalne plaće za razdoblje na koje se obveza odnosi.

Upute kako preko sustava ePorezna kreirati i predati JOPPD obrazac za novčane naknade pogledajte na linku ispod

UPUTE - kreiranje i predaja JOPPD obrasca na stranicama ePorezna

PRIMJER - JOPPD obrazac za novčane naknade

(c) Innova Software, Varaždin