Neoporezivi primici za 2023. godinu

Tema : Šifrarnici


Neoporezivi primici u 2023. godini

Neoporezive naknade, potpore, darovi, nagrade, dnevnice, dodaci, otpremnine i drugi primici koji se ne smatraju dohodkom od nesamostalnog rada