Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Belišća

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 13.5.2020.
 

Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Belišća

Od 01.06.2020. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 7% za Grad Belišće.

Šifra za Poreznu upravu: 016
Šifra za JOPPD obrazac: 00167
IBAN konstrukcija računa: HR25 1001 0051 7016 1200 5

Pod Grad Belišće spadaju slijedeća naselja:

  • Belišće
  • Bistrinci
  • Bocanjevci
  • Gat
  • Gorica Valpovačka
  • Kitišanci
  • Tiborjanci
  • Veliškovci
  • Vinogradci

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Grad Belišće

Gradsko vijeće Grada Belišća na svojoj 31. hitnoj (telefonskoj) sjednici održanoj 3. 4. 2020. godine temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16), članka 26. Statuta Grada Belišća (»Službeni glasnik« Grada Belišća br. 8/II/01) i članka 46. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Belišća (»Službeni glasnik« Grada Belišća br. 8/II/01), donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA

Članak 1.

Ovom Odlukom se mijenja članak 6. Odluke o gradskim porezima donesene 30. 6. 2017. godine na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Belišća i sada glasi:

»Članak 6.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7 % na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada Belišća.«

Članak 2.

U ostalim odredbama Odluka o gradskim porezima ostaje nepromijenjena.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se Službenom glasniku Grada Belišća i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2020. godine.

Klasa: 410-01/20-04/02

Urbroj: 2185/05-20-1

Belišće, 3. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag. ing. comp., v. r.

    

Na vrh