Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 5.6.2020.
 

Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine, osnovica za izračun plaća zaposlenih u državnoj službi iznositi 5.809,79 kn mjesečno, a od 1. siječnja 2021. godine, 6.044,51 kn.

Ovaj Dodatak se primjenjuje od 1. lipnja 2020. godine.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

KOLEKTIVNI UGOVORI

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po Josipu Aladroviću, ministru rada i mirovinskoga sustava, s jedne strane

i

SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE, Zagreb, Bužanova 4, zastupan po Dubravku Jagiću,

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1, zastupan po Zdravku Lončaru,

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, zastupan po Ivi Šušković, s druge strane

sukladno odredbi članka 3. stavka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, zaključili su dana 2. lipnja 2020. godine sljedeći

DODATAK III.
KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Potpisom ovoga Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 112/17, 12/18, 2/19 i 119/19, u daljnjem tekstu: Dodatak), ugovorne strane suglasno utvrđuju promjenu u isplati ugovorenih prava koja se odnose na uvećanje osnovice za izračun plaće.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da do 31. prosinca 2020. godine neće doći do primjene povećanja osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika koje je ugovoreno za razdoblje od 1. lipnja 2020. godine i od 1. listopada 2020. godine.

Ugovorne strane su suglasne da će od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine, osnovica za izračun plaća zaposlenih u državnoj službi iznositi 5.809,79 kn mjesečno, a od 1. siječnja 2021. godine, 6.044,51 kn.

Ugovorena odredba iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na ona povećanja za izračun osnovice za plaće državnih službenika i namještenika koja su ostvarena do dana sklapanja ovoga Dodatka.

Članak 3.

Ovaj Dodatak se primjenjuje od 1. lipnja 2020. godine.

Članak 4.

Ovaj Dodatak je izrađen u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po 1 (jedan) primjerak, a Vladi RH 5 (pet) primjeraka.

ZA PREGOVARAČKI
ODBOR VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE
ZA PREGOVARAČKI ODBOR
SINDIKATA POTPISNIKA
KOLEKTIVNOG UGOVORA
Ministar rada i
mirovinskoga sustava
Josip Aladrović, v. r.
Sindikat policije Hrvatske
Predsjednik
Dubravko Jagić, v. r.
Nezavisni sindikat djelatnika
Ministarstva unutarnjih poslova
Predsjednik
Zdravko Lončar, v. r.
Sindikat državnih i lokalnih
službenika i namještenika
Republike Hrvatske
Predsjednica
Iva Šušković, v. r.


    

Na vrh