Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 29.10.2021.
 

Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.687,50 kune (neto 3.750,00 kn).

    

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Vlada Republike Hrvatske

Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 118/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 2021. donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. utvrđuje se u bruto iznosu od 4.687,50 kuna, odnosno u neto iznosu od 3.750,00 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 022-03/21-03/47

Urbroj: 50301-05/14-21-2

Zagreb, 28. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.


    

Na vrh