Uredba o visini minimalne plaće

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 23.12.2013.
 

Uredba o visini minimalne plaće

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.017,61 kuna.

Nova minimalna plaća primjenjuje se od plaće za SIJEČANJ 2014. godine.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

156 23.12.2013 Uredba o visini minimalne plaće 156 23.12.2013 Uredba o visini minimalne plaće 156 23.12.2013 Uredba o visini minimalne plaće

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 39/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.017,61 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-03/149

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

    

Na vrh