Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       

Ključne riječi
Prirez Općine Mrkopalj 

Aplikacija za vođenje svih evidencija po GDPR uredbi
  Ostale novosti i obavijesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu


ID: 229 - NN 6/16
Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 20.1.2016.Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj


Konkretna promjena


Od 01.02.2016. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 7% za Općinu Mrkopalj.

Šifra za Poreznu upravu: 275
Šifra za JOPPD obrazac 02755
IBAN konstrukcija računa: HR18 1001 0051 7275 1200 4

Pod Općinu Mrkopalj spadaju slijedeća naselja:

  • Begovo Razdolje
  • Brestova Draga
  • Mrkopalj
  • Sunger
  • Tuk Mrkopaljski
  • Tuk Vojni

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.


 
Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF
Komentari

Ako imate komentar ili pitanje na gore prikazane promjene biti će nam drago čuti Vaše mišljenje.
Upišite komentar

 Komentari

Tekst zakona/odluke/pravilnika/ugovora/uredbe

6 20.01.2016 Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj

OPĆINA MRKOPALJ

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-
-goranske županije« broj 29/09, 34/09 – ispr., 13/13, 19/13), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima (»Narodne novine« br. 11/02 i »Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 31/01, 2/02, 4/02, 32/02) u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi »prirez porezu na dohodak«.

Točke 6. i 7. brišu se.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. riječi »prirez porezu na dohodak po stopi od 5%« zamjenjuju se riječima »prirez porezu na dohodak po stopi od 7%«.

Članak 3.

Naslov VIII. iznad članka 14. i članci 14. do 18. brišu se.

Članak 4.

Naslov IX. iznad članka 19. i članci 19. do 24. brišu se.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od 1. veljače 2016. godine.

Ova Odluka objavit će se i u »Službenim novinama Primorsko-
-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/01
Urbroj: 2112-05-01-15-34
Mrkopalj, 23. prosinca 2015.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
Miljenko Kauzlarić, v. r.

6 20.01.2016 Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj 6 20.01.2016 Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj

Više informacija:     6/16
Za štampanje sadržaja sa Internet stranica "Isplate.info"
koristite predviđene gumbe na samim stranicama.
Copyright 2009 - 2019  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja