Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 30.12.2017.
 

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.211,02 kuna bruto i primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2017. godine.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

NN 123/2016, Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09 i 124/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.211,02 kuna bruto i primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2017. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 022-03/16-04/384
Urbroj: 50301-25/12-16-1
Zagreb, 29. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

    

Na vrh