Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 30.12.2016.
 

Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama

Povećanje osnovice za obračun plaće u državnim službama:

  • od 1. siječnja 2017. do 31. srpnja 2017. 5.211,02 kune bruto (počevši s plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2017. godine);
  • od 1. kolovoza 2017. do 31. listopada 2017. 5.315,24 kune bruto (počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu rujnu 2017. godine);
  • od 1. studenoga 2017. pa nadalje 5.421,54 kune bruto (počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu prosinca 2017. godine).

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat policije Hrvatske

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

Carinski sindikat Hrvatske

Sindikat Porezne uprave Hrvatske

Sindikat pravosudne policije Hrvatske

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama

Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu (u daljnjem tekstu: Sindikati)

zaključili su dana 23. prosinca 2016. godine sljedeći

SPORAZUM

O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O OSNOVICI ZA PLAĆE U DRŽAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

Ovim se Sporazumom mijenja i dopunjuje Sporazum od dana 21. studenog 2006. godine nastavno mijenjan i dopunjavan Dodatkom Sporazumu od 21. studenoga 2006. godine sklopljenim dana 23. ožujka 2009. godine te Sporazumom o izmjenama i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine, sklopljenom dana 2. kolovoza 2012. godine.

Članak 2.

Potpisom ovog Sporazuma, ugovorne strane zajednički utvrđuju nespornom osnovicu za obračun plaće za državne službenike i namještenike u 2016. godini u iznosu od 5.108,84 kune, kako je bila uređena Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 40/09), a u vezi s člankom 121. stavkom 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Dodatkom Sporazumu od 21. studenoga 2006. godine, sklopljenom 23. ožujka 2009. te Sporazumu o izmjenama i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine, sklopljenom 2. kolovoza 2012.

Članak 3.

Potpisom ovog Sporazuma, ugovorne strane zajednički utvrđuju da će osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike u 2017. godini iznositi kako slijedi:

– od 1. siječnja 2017. do 31. srpnja 2017. 5.211,02 kune bruto;

– od 1. kolovoza 2017. do 31. listopada 2017. 5.315,24 kune bruto;

– od 1. studenoga 2017. pa nadalje 5.421,54 kune bruto.

Osnovica iz stavka 1., alineje 1. ovoga članka primjenjuje se od 1. siječnja 2017., odnosno počevši s plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2017. godine.

Osnovica iz stavka 1., alineje 2. ovoga članka primjenjuje se od 1. kolovoza 2017., odnosno počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu rujnu 2017. godine.

Osnovica iz stavka 1., alineje 3. ovoga članka primjenjuje se od 1. studenoga 2017., odnosno počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu prosinca 2017. godine.«

Članak 4.

Potpisom ovoga Sporazuma, ispunjenjem obveza i isplatom sukladno ovome Sporazumu, ugovorne strane zajednički utvrđuju da su u cijelosti konzumirane odredbe Sporazuma od dana 21. studenog 2006. godine nastavno mijenjanog i dopunjavanog Dodatkom Sporazumu od 21. studenoga 2006. godine sklopljenim dana 23. ožujka 2009. godine te Sporazumom o izmjenama i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine, sklopljenom dana 2. kolovoza 2012. godine.

Članak 5.

Sadržaj ovog Sporazuma bit će unesen u Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« br. 104/13, 104/13 Dodatak I., 150/13 – Dodatak II. i 71/16 – Dodatak III.) na način da se sačine i potpišu izmjene i dopune Kolektivnog ugovora.

Ispunjenjem obveze iz stavka 1. ovog članka, ugovorne strane zajednički utvrđuju nespornim da ovaj Sporazum, kojim se mijenja i dopunjava Sporazum od dana 21. studenog 2006. godine nastavno mijenjan i dopunjavan Dodatkom Sporazumu od 21. studenoga 2006. godine sklopljenim dana 23. ožujka 2009. godine te Sporazumom o izmjenama i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine, sklopljenom dana 2. kolovoza 2012. godine, kao i svaki pojedini od u ovom članku navedenih sporazuma, neće imati značaj i učinke kolektivnog ugovora ili bilo kakve slične učinke.

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne, ako Vlada sa sindikatima javnih službi, ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za državne službenike i namještenike, jednako će se primijeniti i na državne službenike i namještenike.

Članak 7.

Ovaj Sporazum sastavljen je u dvanaest izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjeraka.

Članak 8.

Ovaj Sporazum zaključen je i stupa na snagu danom potpisa predstavnika stranaka Sporazuma.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA SINDIKATE

Sindikat policije Hrvatske

Dubravko Jagić, predsjednik, v. r.

Ministar rada i
mirovinskoga sustava
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

Sindikat državnih i lokalnih
službenika i namještenika Republike Hrvatske

Boris Pleša, predsjednik, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika

Ministarstva unutarnjih poslova

Zdravko Lončar, predsjednik, v. r.

 

Carinski sindikat Hrvatske

 

Rino Štorić, predsjednik, v. r.

 

Sindikat Porezne uprave Hrvatske

 

Gordana Jagar, predsjednica, v. r.

 

Sindikat pravosudne policije
Hrvatske

 

Armin Tatarević, predsjednik, v. r.

 

Sindikat djelatnika u vojsci i
državnim službama

 
 

Radomir Delić, predsjednik, v. r.

 

Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu

 
 

Zlatko Cvenić, predsjednik, v. r.

    

Na vrh