Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       

Ključne riječi
Prirez, Split, grad 

Aplikacija za vođenje svih evidencija po GDPR uredbi
  Ostale novosti i obavijesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu


ID: 246 - NN 99/2017
Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 6.10.2017.Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak Grada Splita


Konkretna promjena


Od 01.11.2017. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 15% za Grad Split.

Šifra za Poreznu upravu: 409
Šifra za JOPPD obrazac 04090
IBAN konstrukcija računa: HR27 1001 0051 7409 1200 4

Pod Grad Split spadaju slijedeća naselja:

  • Donje Sitno
  • Gornje Sitno
  • Kamen
  • Slatine
  • Split
  • Srinjine
  • Stobreč
  • Žrnovnica

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.


 
Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF
Komentari

Ako imate komentar ili pitanje na gore prikazane promjene biti će nam drago čuti Vaše mišljenje.
Upišite komentar

 Komentari

Tekst zakona/odluke/pravilnika/ugovora/uredbe


Grad Split

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 36. Statuta Grada Splita (»Službeni glasnik Grada Splita« broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Splita na 4. sjednici, održanoj 11. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK GRADA SPLITA

Članak 1.

U Odluci o prirezu na porez na dohodak (»Narodne novine« broj 7/94, 93/01 i »Službeni glasnik Grada Splita« broj 1/94, 15/01) članak 5. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 15% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenome glasniku Grada Splita«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/15

Urbroj: 2181/01-09-02/01-17-3

Split, 11. rujna 2017.

Predsjednik
Gradskoga vijeća
Jure Šundov, v. r.
Više informacija:     99/2017
Za štampanje sadržaja sa Internet stranica "Isplate.info"
koristite predviđene gumbe na samim stranicama.
Copyright 2009 - 2019  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja