Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       

Ključne riječi 

Aplikacija za vođenje svih evidencija po GDPR uredbi
  Ostale novosti i obavijesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu


ID: 254 - NN 130/2017
Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 27.12.2017.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Erdut


Konkretna promjena


Od 01.01.2018. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 5% za Općinu Erdut.

Šifra za Poreznu upravu: 110
Šifra za JOPPD obrazac 01104
IBAN konstrukcija računa: HR24 1001 0051 7110 1200 2

Pod Općinu Erdut spadaju slijedeća naselja:

  • Aljmaš
  • Bijelo Brdo
  • Dalj
  • Erdut

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.


 
Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

Komentari

Ako imate komentar ili pitanje na gore prikazane promjene biti će nam drago čuti Vaše mišljenje.
Upišite komentar

 Komentari

Tekst zakona/odluke/pravilnika/ugovora/uredbe

Općina Erdut

3009

Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16, 101/17.) i čl. 30. Statuta Općine Erdut (»Službeni glasnik Općine Erdut« 14/01., 26/05., 46/09. i 55/13.) Općinsko vijeće Općine Erdut na 5. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIREZU POREZU NA DOHODAK OPĆINE ERDUT

Članak 1.

Odluka o prirezu porezu na dohodak (NN 53/06. i »Službeni glasnik Općine Erdut« 33/06.) mijenja se u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 2.

Članak 5. st. 1. mijenja se i to: umjesto riječi »1%« stavlja se riječ »5%«.

Ostali dio ostaje nepromijenjen.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, »Službenom glasniku Općine Erdut«, web-stranici Općine Erdut, stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Klasa: 410-01/17-01/7

Urbroj: 2158/03-17-1

Erdut, 14. prosinca 2017.

Predsjednik
Jovo Vuković, v. r.


Više informacija:     130/2017
Za štampanje sadržaja sa Internet stranica "Isplate.info"
koristite predviđene gumbe na samim stranicama.
Copyright 2009 - 2019  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja