Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Radoboj

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 27.12.2018.
 

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Radoboj

Od 01.01.2018. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 8% za Općinu Radoboj.

Šifra za Poreznu upravu: 364
Šifra za JOPPD obrazac 03646
IBAN konstrukcija računa: HR31 1001 0051 7364 1200 5

Pod Općinu Radoboj spadaju slijedeća naselja:

  • Bregi Radobojski
  • Gorjani Sutinski
  • Gornja Šemnica
  • Jazvine
  • Kraljevec Radobojski
  • Kraljevec Šemnički
  • Orehovec Radobojski
  • Radoboj
  • Strahinje Radobojsko

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Radoboj

Na temelju članka 20. stavka 1. točke 1., članka 21. i članka 42. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17) i članka 26. Statuta Općine Radoboj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 10/13, 7/14 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Radoboj na svojoj 13. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU

O PRIREZU POREZU NA DOHODAK
OPĆINE RADOBOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prihoda proračuna Općine Radoboj.

Članak 2.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem iIi uobičajenim boravištem na području općine Radoboj.

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%. Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Članak 4.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-5/18-01/011
Urbroj: 2140/04-18-08
Radoboj, 18. prosinca 2018.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Radoboj
Igor Cigula, v. r.

    

Na vrh