Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
(Osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2019. godini)

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 4.1.2019.
 

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
(Osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2019. godini)

Osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2019. godini iznositi će:

  • od 1. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine 5.584,19 kuna bruto,
  • od 1. rujna 2019. godine pa nadalje 5.695,87 kuna bruto.

Osnovica 5.584,19 primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec siječanj 2019. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2019. godine, a osnovica 5.695,87 počevši s plaćom za mjesec rujan 2019. godine koja će biti isplaćena u mjesecu listopadu 2019. godine.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

KOLEKTIVNI UGOVORI

44

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg svetog Marka 2, (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marku Paviću

i

SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE, Zagreb, Bužanova 4, zastupan po Dubravku Jagiću,

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1, zastupan po Zdravku Lončaru,

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po Borisu Pleši,

(u daljnjem tekstu: sindikat)

zaključili su 21. prosinca 2018. godine sljedeći

DODATAK I.
KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Potpisom ovog Dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 112/17 i 12/18), ugovorne strane suglasno utvrđuju da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2019. godini iznositi kako slijedi:

– od 1. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine 5.584,19 kuna bruto,

– od 1. rujna 2019. godine pa nadalje 5.695,87 kuna bruto.

Osnovica iz stavka 1. podstavak 1. ovoga članka se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec siječanj 2019. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2019. godine, a osnovica iz podstavka 2. počevši s plaćom za mjesec rujan 2019. godine koja će biti isplaćena u mjesecu listopadu 2019. godine.

O visini osnovice iz stavka 1. ovoga članka Ugovorne strane će pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2020. godinu i ugovoriti dodatkom Kolektivnom ugovoru.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da će o visini jednokratnih materijalnih prava (regres, dar za Sv. Nikolu i nagrada za božićne blagdane), ugovorenih Kolektivnim ugovorom iz članka 1. ovog Dodatka ponovno pregovarati u prvoj polovini 2019. godine, najkasnije prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje.

Jednokratna materijalna prava iz stavka 1. ovoga članka ugovorit će se dodatkom Kolektivnom ugovoru.

Članak 3.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine.

Članak 4.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike je sastavljen u osam izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjerka.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar rada i mirovinskoga sustava

mr. sc. Marko Pavić, v. r.

ZA SINDIKATE

Sindikat policije Hrvatske

Dubravko Jagić, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika

Ministarstva unutarnjih poslova

Zdravko Lončar, v. r.

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Boris Pleša, v. r.


    

Na vrh