Obrazac DI

popis dugotrajne imovine

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 18.01.2016
 

Obrazac DI

Obrazac DI - "popis dugotrajne imovine" služi za evidentiranje stvari i prava s nabavnom vrijednošću iznad 3.500 kn neto.

Dana 12.01.2016. godine puštena je nova verzija aplikacije ePorezna koja omogućava elektroničku dostavu Obrasca DI (popis dugotrajne imovine). Novi obrazac DI smješten je u grupu usluga – Porez na dohodak i doprinosi.

Kako bi Vam olakšali unos podataka u e-poreznu, napravili smo novi obrazac DI u excel-u koji izračunava svotu otpisa i novu knjigovodstvenu vrijednost imovine.

    

Obrazac DI preuzmite sa linkova:

Preuzmite obrazac DI u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac DI u PDF formatu

obrazac DI
Obrazac DI

    

Obrazac DI preuzmite sa linkova:

Preuzmite obrazac DI u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac DI u PDF formatu

    

Ostali EXCEL obrasci:

    

    

Na vrh