Obrazac DNR

evidencija o dohotku od nesamostalnog rada

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 22.01.2016
 

Obrazac DNR

Poslodavci i isplatitelji plaće obvezni su voditi evidenciju o dohotku od nesamostalnog rada (Obrazac DNR) u koju se kronološkim slijedom unose podaci o svim isplatama po osnovi nesamostalnog rada i obustavljenim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja iz plaće, porezu i prirezu.

Novi obrazac DNR preuzmite sa linkova:

Preuzmite obrazac DNR u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac DNR u PDF formatu

    

Ostali EXCEL obrasci:

    

    

Na vrh