Obrazac P-PPI

pregled poslovnih primitaka i izdatka od samostalne djelatnosti

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 23.01.2018
 

Obrazac P-PPI

Preuzmite Obrazac P-PPI za 2018. godinu (za pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti ostvarenih u 2017. godine)

Ukoliko porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga, prilikom predaje godišnje porezne prijave mora kreirati i predati obrazac P-PPI - pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti

    

Obrazac za 2018. godinu (primici/izdaci ostvareni u 2017. godini) možete preuzeti sa dolje navedenih linkova:

Preuzmite obrazac P-PPI u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac P-PPI u PDF formatu


Obrazac P-PPI za 2018. godinu

    

Preuzmite obrazac P-PPI u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac P-PPI u PDF formatu

    

Ostali EXCEL obrasci:

    

    

Na vrh