Obrazac PD-IPO

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 16.02.2022

Obrazac PD-IPO

Obrazac PD-IPO - izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama predaje se uz Obrazac PD - prijavu poreza na dobit.

Obrazac PD-IPO propisan je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit NN 137/2015, a dopunjen je novim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit NN 1/2017.

Porezno razdoblje za utvrđivanje poreza na dobit je kalendarska godina, osim ako Porezna uprava nije na zahtjev poreznog obveznika odobrila da se poslovna i kalendarska godina razlikuju.

Rok za predaju obrasca za 2021. godinu je do 30.04.2022. - za porezne obveznike kojima je porezno razdoblje jednako kalendarskoj godini.
Za porezne obveznike kojima se poslovna i kalendarska godina razlikuju, obrazac treba predati nakon isteka razdoblja, tj. prilikom predaje prijave poreza na dobit.

Od 16.03.2017. godine obrazac se predaje elektronskim putem u sustav ePorezna, a omogućena je predaja obrasca PD-IPO putem XML datoteke (Slika 1).

    

Primjeri Obrasca PD-IPO u Excel i PDF formatu:

Obrazac PD-IPO u EXCEL formatu

Obrazac PD-IPO u PDF formatu

Mnogi su se namučili prošle godine sa predajom Obrasca PD-IPO tj. sa upisom podataka u ePoreznu. Izbjegnite to ove godine!

Isprobajte naš jednostavni program za kreiranje Obrasca PD-IPO i predaju istog putem XML datoteke u sustav ePorezna.

U naš program ne morate ponovo upisati prošlogodišnje podatke, već iste možete učitati iz sustava ePorezna. Nakon učitanja program će kreirati početno stanje za novu poslovnu godinu, dopišete nove podatke i učitate novo pripremljeni Obrazac PD-IPO u sustav ePorezna putem XML datoteke.

Preuzmite DEMO verziju (BESPLATNO JE) i uvjerite se u jednostavnost kreiranja PD-IPO obrasca i predaju istog u sustav ePorezna putem XML datoteke.

Preuzmite DEMO verziju programa PD-IPO

Preuzmite UPUTE za instalaciju programa i rad u programu PD-IPO

Za više informacija o programu i/ili narudžbu kontaktirajte nas na e-mail: prodaja@innova.hr, telefon: 042/201 788, mobitel: 098/168 70 50

Kratki opis programa

U programu možete voditi podatke i kreirati Obrazac PD-IPO za jednog poreznog obveznika ili za veći broj poreznih obveznika (prilagođeno za računovodstvene servise).

Podaci se mogu učitati iz excel/csv datoteke ili podatke možete upisati direktno u program kroz jednostavnu masku za unos podataka.

Jednom upisani podaci čuvaju se u bazi podataka te u svakom trenutku možete raditi potrebne izmjene na podacima.
Iz upisanih podataka program automatski kreira Obrazac PD-IPO u PDF i XML formatu (prilagođen za predaju u sustav ePorezna).

Obrazac možete kreirati neograničeni broj puta sve dok ne posložite obrazac kakvog želite predati u sustav ePorezna.

Program izračunava kamate na kredite, zajmove (po ugovorenoj kamatnoj stopi i najvišoj zakonom dopuštenoj kamatnoj stopi) te razliku porezno nepriznate kamate (kamate iznad propisane stope) - slika 2.

Kreirani obrazac učitava se u sustav ePorezna putem XML datoteke (znači obrazac ne treba "ručno" upisivati u sustav ePorezna).

Nakon predaje obrasca podaci se čuvaju u bazi podataka za sljedeće izvještajno razdoblje.

Svakako isprobajte DEMO verziju programa i uvjerite se u jednostavnost kreiranja PD-IPO obrasca i XML datoteke.

DEMO (probna) verzija programa je BESPLATNA i ne obavezuje vas na kupnju programa.

Preuzmite DEMO verziju programa PD-IPO

Preuzmite UPUTE za instalaciju programa i rad u programu PD-IPO

Za više informacija o programu i/ili narudžbu kontaktirajte nas na e-mail: prodaja@innova.hr, telefon: 042/201 788, mobitel: 098/168 70 50

    

Prikaz opcije za učitavanje XML datoteke za obrazac PD-IPO u sustav ePorezna.

ePorezna - učitavanje PD-IPO obrasca
Slika 1 - ePorezna - opcija učitavanja XML datoteke za obrazac PD-IPO

    

Kamatni kalkulator u programu "Evidencija poslovnih događaja povezanih osoba"

ePorezna - učitavanje PD-IPO obrasca
Slika 2 - Kamatni kalkulator za izračun kamata na kredite i zajmove povezanih osoba

    

Obrazac PD-IPO preuzmite sa linkova:

Obrazac PD-IPO u EXCEL formatu

Obrazac PD-IPO u PDF formatu

    

Primjeri:

Primjer PD-IPO obrasca u PDF formatu

Primjer PD-IPO obrasca u XML formatu

    

obrazac DI
Obrazac PD-IPO

    

Obrazac preuzmite sa linka:

Obrazac PD-IPO u EXCEL formatu

Obrazac PD-IPO u PDF formatu

    

Prijenos podataka iz vaših knjigovodstvenih aplikacija u XML datoteku (Obrasca PD-IPO u XML formatu - pripremljen za učitavanje u sustav ePorezna)

Opis strukture Excel/CSV datoteke za prijenos (import) podataka

Excel datoteke za prijenos (import) podataka

    

Ostali EXCEL obrasci:

    

Vezane stranice:

    

    

Na vrh