Obrazac IO1

... sve o IO1 obrascu - nova isplatna lista za isplaćene otpremnine

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 23.07.2015
 

Obrazac IO1

IO1 obrazac je isplatna lista za isplaćenu otpremninu na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i djelatnika.

Od 01. srpnja 2015. poslodavci moraju isplatne liste za obračun otpremnine uskladiti s novim pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknada plaće i otpremnine (Narodne novine 32/2015).

Znači, otpremnine koje se isplaćuju od 01. srpnja 2015. treba iskazati na obrascu IO1 - isplatna lista za isplaćenu otpremninu.

IO1 obrazac je ovršna isprava prema kojoj se provodi ovrha radnikova potraživanja. Poslodavac mora obrazac čuvati 6 godina ali ako je pokrenut radni spor vezan za obračun i isplatu otpremnine, IO1 obrasce je obvezan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

    

Preuzmite obrazac IO1 u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac IO1 u PDF formatu

    

Ostali EXCEL obrasci:

    

    

Na vrh