Obrazac IO2

sve o IO2 obrascu - nova isplatna lista za neisplaćenu otpremninu

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 17.08.2015
 

Obrazac IO2

Obrazac IO2 se od 01.10.2015. godine više ne koristi, već se koristi novi obrazac NO1 - isplatna lista za neisplaćenu i djelomično isplaćenu otpremninu.

Sve o novom obrascu NO1 saznajte na linku ispod:    

Obrazac NO1 - isplatna lista za neisplaćenu i djelomično isplaćenu otpremninu

    

Pročitajte još:

    

    

Na vrh