Obrazac NO1

sve o NO1 obrascu - nova isplatna lista za neisplaćenu otpremninu

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 01.10.2015
 

Obrazac NO1

Obrazac NO1 je novi obrazac koji zamjenjuje obrazac IO2 (u primjeni od 01. listopada 2015. godine).

NO1 obrazac je isplatna lista za neisplaćenu ili djelomično neisplaćenu otpremninu na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i djelatnika.

Od 01. listopada 2015. poslodavci moraju isplatne liste za obračun otpremnine uskladiti s novim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 102/15).

Znači otpremnine koje nisu ili su djelomočno isplaćene od 01. listopada 2015. treba iskazati na obrascu NO1 - isplatna lista za neisplaćenu ili djelomično neisplaćenu otpremninu.

NO1 obrazac je ovršna isprava prema kojoj se provodi ovrha radnikova potraživanja. Poslodavac mora obrazac čuvati 6 godina ali ako je pokrenut radni spor vezan za obračun i isplatu otpremnine, NO1 obrasce je obvezan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

    

Preuzmite obrazac NO1 u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac NO1 u PDF formatu

    

Ostali EXCEL obrasci:

    

    

Na vrh