Obrazac NP1

... sve o NP1 obrascu - nova isplatna lista za neisplaćenu plaću

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 01.10.2015
 

Obrazac NP1

NP1 obrazac je isplatna lista za neisplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, podatke o uplatnim računima i pozivima na broj, kao i podatke poslodavca i zaposlenika.

Od 01. srpnja 2015. poslodavci moraju uskladiti isplatne liste za obračun plaće s novim pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknada plaće i otpremnine (Narodne novine 32/2015).

Na obrascu NP1 iskazuje se obračun neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće i naknade plaće.

NP1 obrazac je ovršna isprava prema kojoj se provodi ovrha radnikova potraživanja. Poslodavac mora obrazac čuvati 6 godina ali ako je pokrenut radni spor vezan za obračun plaće, NP1 obrasce je obvezan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Od 20. travnja 2017. propisan je novi NP1 obrazac - Narodne novine 35/17

Nove obrasce NP1 koji su propisani Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine 35/17) a primjenjuju se od 20.04.2017. godine preuzmite sa linkova:

Preuzmite obrazac NP1 u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac NP1 u PDF formatu

    

Ostali EXCEL obrasci:

    

    

Na vrh