Obrazac PD-DOP

izvješće o obavezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 18.01.2018
 

Obrazac PD-DOP

Obrazac PD-DOP - izvješće o obavezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti popunjavaju samo fizičke osobe - obveznici poreza na dobitak koje obavljaju samostalnu djelatnost kao drugu djelatnost i obveznici su obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja te druge djelatnosti.

Fizička osoba treba Obrazac PD-DOP dostaviti Poreznoj upravi za sebe osobno, a kada je riječ o zajedničkoj djelatnosti tada i za sve supoduzetnike koji su obveznici doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti.

Obrazac PD-DOP dostavlja se zajedno s Obrascem PD, odnosno najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit.

Obrazac PD-DOP predaje se u elektroničkom obliku, putem ePorezne, te u papirnatom obliku nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

    

Obrazac možete preuzeti sa dolje navedenih linkova:

Preuzmite obrazac PD-DOP u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac PD-DOP u PDF formatu

Obrazac PD-DOP
Obrazac PD-DOP

    

Preuzmite obrazac PD-DOP u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac PD-DOP u PDF formatu

    

Ostali EXCEL obrasci:

    

    

Na vrh