Osobni odbitak - olakšice u 2014.

... osnovni odbitak, olakšice za djecu, uzdržavane članove, invalidnost

Osobni odbitak - olakšice u 2014.

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka.

Osobi odbitak djeli se na tri kategorije a ovisi o mjestu prebivališta odnosno privremenog boravišta djelatnika.

  1. podrucja izvan potpomognutih podrucja i podrucja Grada Vukovara,
  2. potpomognutih podrucja,
  3. podrucja Grada Vukovara,

Uvecani osobni odbitak priznaje se na potpomognutim podrucjima i podrucja Grada Vukovara u godišnjem obracunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi, a tijekom poreznog razdoblja koristi se osobni odbitak kao izvan podrucja podpomognutih podrucja i podrucja Grada Vukovara.
Znaci kod obracuna placa i drugih oporezivih primitaka koristi se osobni odbitak za podrucja izvan potpomognutih podrucja i podrucja Grada Vukovara bez obzira da li djelatnik prebiva/boravi na potpomognutim podrucjima, podrucju Grada Vukovara ili izvan tih podrucja.

U 2014. godini bili su slijedeći osobni odbici:

ZA PODRUCJA IZVAN POTPOMOGNUTIH PODRUCJA I PODRUCJA GRADA VUKOVARA.
OSOBNI ODBITAK koji se priznaje kod obracuna placa i drugih oporezivih primitaka.

Vrsta osobnog odbitka
Koeficijent
Mjesecni odbitak
Godišnji odbitak
Osnovni osobni odbitak
1
2.200,00
26.400,00
Osobni odbitak za 1. dijete
0,5
1.100,00
13.200,00
Osobni odbitak za 2. dijete
0,7
1.540,00
18.480,00
Osobni odbitak za 3. dijete
1
2.200,00
26.400,00
Osobni odbitak za 4. dijete
1,4
3.080,00
36.960,00
Osobni odbitak za 5. dijete
1,9
4.180,00
50.160,00
Osobni odbitak za 6. dijete
2,5
5.500,00
66.000,00
Osobni odbitak za 7. dijete
3,2
7.040,00
84.480,00
Osobni odbitak za 8. dijete
4
8.800,00
105.600,00
Osobni odbitak za 9. dijete
4,9
10.780,00
129.360,00
Osobni odbitak za 10. dijete
5,9
12.980,00
155.760,00
Osobni odbitak za uzdržavanog clana
0,5
1.100,00
13.200,00
Osobni odbitak za invalidnost
0,3
660,00
7.920,00
Osobni odbitak za 100% invalidnost
1
2.200,00
26.400,00

 

Kalkulator plaće s osobnim odbicima iz 2014. godine možete pronaći na linku ispod:

Kalkulator place za 2014. godinu

 

(c) Innova Software, Varaždin