Osobni odbitak - olakšice u 2015.

... osnovni odbitak, olakšice za djecu, uzdržavane članove, invalidnost

Osobni odbitak - olakšice u 2015.

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka.

Osobi odbitak djeli se na tri kategorije a ovisi o mjestu prebivališta odnosno privremenog boravišta djelatnika.

  1. područja izvan potpomognutih područja i područja Grada Vukovara,
  2. potpomognutih područja,
  3. područja Grada Vukovara,

Uvećani osobni odbitak priznaje se na potpomognutim područjima i područja Grada Vukovara u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi, a tijekom poreznog razdoblja koristi se osobni odbitak kao izvan područja podpomognutih područja i područja Grada Vukovara.
Znači kod obračuna plaća i drugih oporezivih primitaka koristi se osobni odbitak za područja izvan potpomognutih područja i područja Grada Vukovara bez obzira da li djelatnik prebiva/boravi na potpomognutim područjima, području Grada Vukovara ili izvan tih područja.

U 2015. godini su slijedeći osobni odbici:

ZA PODRUČJA IZVAN POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA GRADA VUKOVARA.
OSOBNI ODBITAK koji se priznaje kod obračuna plaća i drugih oporezivih primitaka.

Vrsta osobnog odbitka
Koeficijent
Mjesečni odbitak
Godišnji odbitak
Osnovni osobni odbitak
1
2.600,00
31.200,00
Osobni odbitak za 1. dijete
0,5
1.300,00
15.600,00
Osobni odbitak za 2. dijete
0,7
1.820,00
21.840,00
Osobni odbitak za 3. dijete
1
2.600,00
31.200,00
Osobni odbitak za 4. dijete
1,4
3.640,00
43.680,00
Osobni odbitak za 5. dijete
1,9
4.940,00
59.280,00
Osobni odbitak za 6. dijete
2,5
6.500,00
78.000,00
Osobni odbitak za 7. dijete
3,2
8.320,00
99.840,00
Osobni odbitak za 8. dijete
4
10.400,00
124.800,00
Osobni odbitak za 9. dijete
4,9
12.740,00
152.880,00
Osobni odbitak za 10. dijete
5,9
15.340,00
184.080,00
Osobni odbitak za uzdržavanog člana
0,5
1.300,00
15.600,00
Osobni odbitak za invalidnost
0,3
780,00
9.360,00
Osobni odbitak za 100% invalidnost
1
2.600,00
31.200,00

 

Za izračun plaće za 2015. godinu koristite naš kalkulator plaće na linku ispod.

Kalkulator plaće za 2015. godinu

 

Osobni odbici za prethodne godine

Sve iznose osobnih odbitaka od 2001. godine do danas.

Šifrarnik "Osobni odbici"

(c) Innova Software, Varaždin